Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Thạnh
Ngày gửi: 09h:38' 09-04-2020
Dung lượng: 126.5 KB
Số lượt tải: 181
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ÁP DỤNG : ANKEN (TRONG ĐỀ CƯƠNG)
Câu 1 Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi
a) Propilen tác dụng với hiđro, đun nóng (xúc tác Ni)
b) But-2-en tác dụng với hiđro clorua
c) Metylpropen tác dụng với nước có xúc tác axit
HDCâu 2 : Trình bày phương pháp hóa học để
a) Phân biệt metan và etilen
b) Tách lấy khí metan từ hỗn hợp etilen
c) Phân biệt hai bình không dán nhãn đựng hexan và hex-1-en
HD

a) CH4 (metan) ; CH2=CH2 ( C2H4) etilen (eten)
Lần lượt dẫn 2 khí vào dd Br2 .Khí nào làm nhạt màu (hoặc mất màu) nâu đỏ dd Br2 là etilen
CH2 = CH2 + Br2 CH2Br – CH2Br
Hay C2H4 + Br2 C2H4Br2
Chất còn lại không hiện phản ứng là metan

b) Dẫn hỗn hợp gồm 2 khí vào dd Br2 (dư) .Khí bị dd Br2 giữ lại là etilen
CH2 = CH2 + Br2 CH2Br – CH2Br
Hay C2H4 + Br2 C2H4Br2
Khí còn lại là metan

c) CH3 –CH2 –CH2 – CH2 –CH2-CH3 hexan
CH2 =CH –CH2 – CH2 –CH2-CH3 hex-1-en
Cho dd Br2 vào 2 chất lỏng trên chất nào làm nhạt màu (hoặc mất màu) nâu đỏ dd Br2 là hex-1-en
CH2 =CH –CH2 – CH2 –CH2-CH3 + Br2 CH2Br- CHBr –CH2 – CH2 –CH2-CH3
Chất còn lại là hexan .

Câu 3 : Dẫn từ từ 3,36 lít hỗn hợp gồm etilen và propilen (đktc) vào dung dịch brom thấy dung dịch bị nhạt màu và không còn khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 4,9g
a) Viết các phương trình hóa học và giải thích các hiện tượng ở thí nghiệm trên
b) Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu
HD

CH2 = CH2 (C2H4)  Etilen (eten) ; CH2=CH-CH3 (C3H6) Propilen (propen)
Khối lượng dung dịch Br2 sau phản ứng tăng 4,9g = khối lượng hỗn hợp gồm etilen và propilen
CH2 = CH2 + Br2 CH2Br – CH2Br

CH2=CH-CH3 + Br2 CH2Br – CHBr –CH3
Đặt x,y lần lượt là số mol Etilen , PropilenCâu 4 : Cho 4,48 lít hỗn hợp khí gồm metan và etilen đi qua dd brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo đktc. Thành phần % thể tích của khí metan trong hỗn hợp là
A. 25% B. 50% C. 60% D. 37,5%

HD
CH4 Metan ; CH2=CH2 (C2H4) Etilen (eten)
Etilen phản ứng với dd Br2 thấy dung dịch nhạt màu , metan không phản ứng 1,12 lít khí thoát ra là của metan
CH2 = CH2 + Br2 CH2Br – CH2Br


Câu 5 : Khối lượng etilen thu được khi đun nóng 230 gam rượu etylic với H2SO4 đậm đặc, hiệu suất phản ứng đạt 40% là:
A. 56 gam. B. 84 gam. C. 196 gam. D. 350 gam.

HD
Phương trình phản ứng

 5mol (lí thuyết)
m

Câu 6: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 0,05 và 0,1. B. 0,1 và 0,05. C. 0,12 và 0,03. D. 0,03 và 0,12.

HD
CH3 –CH3 (C2H6) Etan ; CH2 = CH2 (C2H4) Etilen (eten)
Tác dụng dd Br2 chỉ có Etilen phản ứng nên khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam =
Phương trình phản ứng
CH2 = CH2 + Br2 CH2Br – CH2Br
Hay C2H4 + Br2 C2H4Br2


Câu 7 : 2,8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. A có tên là:
A. etilen. B. but - 2-en. C. hex- 2-en. D. 2,3-dimetylbut-2-en.
HD
anken A : CnH2n ( ; 
 
Gửi ý kiến