Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hóa học 11 ôn tập chương I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ninh dat
Ngày gửi: 09h:46' 29-09-2018
Dung lượng: 101.4 KB
Số lượt tải: 516
Số lượt thích: 0 người
HÓA 11
Câu 1: Tính pH các dung sau:
a.H2SO40,005M b. NaOH 0,0001M c. Ba(OH)2 0,005M
Câu 2: Tính pH các dung sau:
a. 200ml dung HCl 1M vào 200ml dung H2SO4 0,5M. Tính pH dung thu ?
b. 100ml dung NaOH 0,1M vào 300ml dung Ba(OH)2 0,5M.Tính pH dung thu ?
Câu 3: a,Tính pH dung 1,46g HCl trong 400ml.
b,Tính pH dung 1,6g NaOH trong 400ml.
Câu 4:a, Tính pH dung NaOH, 1l dung có 4g NaOH
b, Hòa tan 0,56l khí HCl () vào H2O thu 250ml dung . Tính pH dung ?
Câu 5: Hòa tan 0,39g kim M vào thu 100ml dung có pH = 13. Xác kim M?
Câu 6:Hòa tan 0,92g kim M vào thu 400ml dung có pH = 13.Xác kim M?
Câu 7:Hòa tan 1,37g kim M vào thu 200ml dung có pH = 13.Xác kim M?
Câu 8:Cho m gam Ba vào thu 1,5 lít dung X có pH = 13. Tính m?
Câu 9:Cho m gam K vào thu V lít khí H2 và 200ml dung X có pH là 13.Tính giá m và V?
Câu 10: Hòa tan 1,6 gan Na và Ba vào thu 300ml dung X có pH là 13.Tính ion có trong dung X.
Câu 11:dung 0,01 mol Cu2+,0,02 mol Cl-, 0,04 mol SO42- và H+ trong 0,4 lít. (qua phân ion Cu2+ và Al3+). Tính pH dung .
Câu 12:Tính độ các ion trong các dung :
a,HNO3,pH = 4 b, H2SO4, pH = 3 c,KOH,pH = 12 d,Ba(OH)2,pH = 10
Câu 13*: Có V1 ml dung axit HCl có pH = 3, pha loãng thành V2 ml dd axit HCl có pH = 4.
a.quan V1 và V2
b.thêm bao nhiêu ml dung trên?
Câu 14:Có V1 ml dd KOH có pH =13, pha loãng thành V2 ml dd KOH có pH=12.
a.quan V1 và V2
b.thêm bao nhiêu ml dung trên ?
Câu 15:bao nhiêu gam pha 250ml dd có pH=12?
Câu 16:bao nhiêu gam NaOH để pha 100ml dung có pH=13?
Câu 17:Có 250ml dd HCl 0,4M.thêm bao nhiêu vào dd này dd có pH=1? tích khi pha là không .
Câu 18: (ĐH 1998)
Cho dung NaOH có pH=12(dd A). pha loãng bao nhiêu để thu dd NaOH có pH=11.
Câu 19: (ĐH Kinh dân 1999)
Pha loãng 10 ml dung HCl thành 250ml dd. Dung thu có pH=3. Hãy tính độ HCl dd .
Câu 20: (ĐH 2000)
Pha loãng 200ml dung Ba(OH)2 1,3 lít H2O thu dd có pH=12. Tính độ mol/l dd Ba(OH)2 ban , Ba(OH)2 phân li hoàn toàn.
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: nào không là hidroxit tính trong các hidroxit sau:
A.Zn(OH)2 B.Sn(OH)2C.Fe(OH)3 D.Al(OH)3
Câu 2: Theo Arehinut, nào sau là axit?
A.NH3 B.KOH C.C2H5OH D.CH3COOH
Câu 3: Theo Areniut thì nào sau là axit?
A.HCl B.NaCl C.LiOH D.KOH
Câu 4: Theo Areniut, nào sau làbazo ?
A.HF B.CsOH C.C2H5OH D.CH3COOH
Câu 5: Dãy hidroxit tính là?
A.Ca(OH)2,Pb(OH)2,Zn(OH)2 B.Ba(OH)2,Al(OH)3,Sn(OH)2
C
 
Gửi ý kiến