Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: xào xáo
Người gửi: Bùi Bảo Châu
Ngày gửi: 19h:39' 18-03-2018
Dung lượng: 91.0 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC
----------------------
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2018
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, 40 câu trắc nghiệmHọ và tên thí sinh:…………………………………………Số báo danh:…………………………………

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Fe. Số kim loại trong dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 dư tạo kết tủa là:
A. 1. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 2: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Đun nóng hỗn hợp bột FeO và CO . (b) Cho Fe vào dung dịch HCl.
(c) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HNO3 loãng, dư. (d) Đốt Fe dư trong Cl2.
(e) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.
Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (III) là:
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 3: Cho 4,8 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và 10,8 gam H2O (đktc). Giá trị của V là:
A. 8,96 B. 4,48 C. 20,16 D. 13,44
Câu 4: Thành phần của nước cứng vĩnh cửu gồm:
A. Ca2+, Mg2+, HCO3- B. Ca2+, Mg2+,NO3-
C. K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42- D. Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-
Câu 5: Hợp chất hữu cơ X có công thức C2H8N2O4. Khi cho 12,4 g X pứ với 200ml dd NaOH 1,5M thu được khí Y duy nhất làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn dd sau pứ thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 13,4 B. 17,4 C. 17,2 D. 16,2
Câu 6: Cho sơ đồ sau: A B C D NH4NO3.
Biết A, B, C, D là hợp chất chứa Nitơ; A, B, C, X là chất khí. Vậy A, B, C, D lần lượt là những chất nào trong sơ đồ trên:
A. N2, NO, NO2, HNO3. B. NO, NO2, N2O5, HNO3.
C. NH3, NO, NO2, HNO3. D. NH3, N2, N2O5, HNO3
Câu 7: Cho dãy các chất: metyl acrylat, triolein, glixerol, xenlulozơ, tơ nilon-6,6, glyxylalavalin, saccarozơ. Số chất trong dãy tác dụng với Cu(OH)2 điều kiện thích hợp tạo dung dịch xanh lam là
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 8: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 10,5 gam X trong dung dịch KOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là:
A. 14,70 gam. B. 14,35 gam. C. 11,90 gam. D. 17,15gam.
Câu 9: Oxi hoá 6 gam ancol X bằng oxi (xúc tác Cu, t0) thu được 8,4 gam hỗn hợp chất lỏng Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với AgNO3dư trong NH3, đun nóng thu được tối đa m gam Ag. Giá trị của m là
A. 16,2 B. 32,4 C. 64,8 D. 54,0
Câu 10: Chất không có phản ứng thủy phân:
A. Tinh bột B. Fructozo C. Tripanmitin D. Saccarozơ
Câu 11: Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi bằng 3,125. Thủy phân X trong môi trường axit thu được axit cacboxylic Y và ancol metylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X là:
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây
 
Gửi ý kiến