Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai văn Dũng
Ngày gửi: 14h:55' 13-09-2018
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Đức)

Nhờ các cao thủ giúp sức .
Trao đổi về một bài thi thử năm 2018 của sở giáo dục Vĩnh long lần 3
Câu 35: Trộn bột nhôm với một oxit sắt thu được hỗn hợp X. Nung nóng X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:
– Phần một phản ứng vừa đủ với 680 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch Z và còn lại 13,44 gam chất rắn không tan.
– Phần hai tác dụng với dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được 7,168 lít khí NO (đktc) là sản
phẩm khử duy nhất.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, công thức của oxit sắt là
A. Fe3O4. B. FeO hoặc Fe2O3. C. Fe2O3. D. Fe3O4 hoặc Fe2O3.
Trao đổi: Ta dễ dàng chứng minh được chắc chắn 13,44 gam chất rắn không tan phải gồm (Fe và Oxi) và dd sau khi phản ứng với HNO3 loãng chứa (Fe2+; Fe3+; Al3+, NO3-). Nhưng rất khó lập được công thức của oxit sắt
Vậy nhờ các cao thủ giúp mình ! Cám ơn nhiều !
No_avatar

Một số ý kiến về câu hỏi dưới đây:

 Xây dựng nội dung của bài tập hoặc câu hỏi đánh giá: đánh giá được năng lực người học: kiến thức, kỹ năng (tư duy, lập luận khoa học,…) của người học, do đó người soạn thảo câu hỏi hoặc bài tập cần hướng người học đạt đến mức năng lực cần đánh giá. Muốn vậy, đề thi câu hỏi cần phải có độ chính xác cao, tính khoa học và thực tế.

 

Câu hỏi cho dưới đây CHƯA có tính khoa học để bắt người học phải giải và học vì:

 

- Mục đích của vấn đề trong câu hỏi này là tìm CTHH của chất, thì không ai lại triển khai các thí nghiệm theo quy trình trên cả, nhiều thí nghiệm phức tạp và không khả thi.

- Quy trình thực nghiệm không đúng thực tế (thí nghiệm xuất phát từ suy nghi và trên giấy, dẫn đến giải quyết vấn đề mang tính đánh đố, toán học, phi Hóa Học), giả sử người học sẽ làm theo quy trình trên thì có thể người dạy đang rèn cho người học tính “bất cẩn, cẩu thả” khi thực hiện các thí nghiệm. Khi thực hiện thí nghiệm: yêu cầu tối thiểu là người làm thí nghiệm cần phải biết lượng chính xác để thí nghiệm, không ai lấy 1 lượng tùy tiện để làm thí nghiệm cả.

-“Phần hai tác dụng với dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được 7,168 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất”: Nguyên tắc khi nung nóng hỗn hợp Al và FexOy thì Y có thể là: Al (dư), Al2O3, FexOy (dư), Fe. Y tác dụng với HNO3 (vừa đủ), phần này gây mơ hồ, vừa đủ để hòa tan vừa đủ Y hay vừa đủ để phản ứng với Y. Có 2 trường hợp và sản phẩm trong dung dịch có thể:

+ Al3+, Fe3+, NO3-.

+ Al3+, Fe2+, Fe3+, NO3-. Lưu ý ion Fe2+ dễ bị oxy hóa trong môi trường axit. Phản ứng giữa Fe + Fe3+ để hình thành ion Fe2+ tùy thuộc nhiều vào nồng độ chất. Nghĩa là khả năng để các phản ứng oxy hóa khử xảy ra tùy thuộc nhiều vào nồng độ các ion của H+, NO3-, Al3+, Fe3+, Fe2+ trong dung dịch (phải tính thế khử trong điều kiện không chuẩn để dự đoán phản ứng đê lập luận sản phẩm là gì). Câu hỏi này áp luôn sinh ra sản phẩm NO là chưa hợp lý, khi có nhôm (Al), có thể sinh ra sản phảm khử khác như N2, NH4+

 

Với thời lượng cho phép để giải quyết vấn đề trắc nghiệm thì người học không thể giải quyết vấn đề nhanh duoc. Người giải duoc chỉ dùng “chiêu thuật” hay “kỹ xảo” để giải quyết yêu cầu đề bài. Thử hỏi, giáo dục mà hướng người học dùng kỹ xảo để giải quyết vấn đề mà không hướng người học giải quyết dựa trên bản chất hóa học thì sau này ra đời, người học sẽ dùng chính kỹ xảo để giảo quyết vấn đề, điều này rất nguy hại xã hội, cộng đồng.

 

Câu 35: Trộn bột nhôm với một oxit sắt thu được hỗn hợp X. Nung nóng X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

– Phần một phản ứng vừa đủ với 680 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch Z và còn lại 13,44 gam chất rắn không tan.

– Phần hai tác dụng với dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được 7,168 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, công thức của oxit sắt là

A. Fe3O4.  B. FeO hoặc Fe2O3.  C. Fe2O3.  D. Fe3O4   hoặc   Fe2O3.

Trao đổi: Ta dễ dàng chứng minh được chắc chắn 13,44 gam chất rắn không tan phải gồm (Fe và Oxi) và dd sau khi phản ứng với HNO3 loãng  chứa (Fe2+; Fe3+; Al3+, NO3-). Nhưng rất khó lập được công thức của oxit sắt

 

 Vậy nhờ các cao thủ giúp mình ! Cám ơn nhiều !

No_avatar

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, công thức của oxit sắt ;.....

Khi nung nóng 2 chất rắn thì khả năng xảy ra hoàn toàn là rất khó. Do đó cần xem lại. Cần dạy cho người học thực tế hơn. 

Thử hỏi, sau khi ngươi hoc giải xong bài này, nguoi học sẽ học duoc cái gì, tụ lại cái gì trong nguoi hoc và nội dung này có hỗ trợ gì cho nguoi học không?????


No_avatar

Ý kiến của bạn Long rất hay. Thí nghiệm rất phi hóa học.Bài này đã có bạn Đức làm ra! 

 

No_avatar

Muốn học giỏi hóa học cần nắm chắc lý thuyết      phụ tùng ô tô toyota vios

 
Gửi ý kiến