Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hóa học 12- ĐỀ THI TNTHPT NĂM 2020 CÓ DAP AN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyền (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:48' 11-08-2020
Dung lượng: 61.1 KB
Số lượt tải: 604
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Mã đề gốc: 201 (Mã đề chung nhóm) : 201; 207; 209; 215; 217; 223.

Câu 1: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaHCO3 sinh ra khí CO2?
O A. HCI.       O B. Na2SO4.      O C. K2SO4.         O D. KNO3.
Câu 2: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch B2?
O A. Butan.       O B. Metan.       O C. Etilen.       O D. Propan.
Câu 3: Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?
O A. BaCl2.       O B. KCI.       O C. NaOH.       O D. KNO3.
Câu 4: Số nhóm cacboxyl (COOH) trong phân tử alanin là
O A. 3.       O B. 4.       O C. 2.       O D. 1.
Câu 5: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?
O A. CH3COOH.       O B. NaOH.       O C. H2SO4.       O D. NaCl.
Câu 6: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí H2?
O A. BaO.       O B. Mg.       O C. Ca(OH)2.       O D. Mg(OH)2.
Câu 7: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây?
O A. NaOH.       O B. Na2SO4.       O C. Mg(NO3).       O D. HCI.
Câu 8: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?
O A. Na.       O B. Ba.       O C. Mg.       O D. Ag.
Câu 9: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
O A. Poli(vinyl clorua).       O B. Polietilen.
      O C. Poli(hexametylen adipamit).       O D. Polibutadien.
Câu 10: lon nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?
O A. Mg2+.       O B. Zn2+.       O C. Al3+.       O D. Cu2+.
Câu 11: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào dưới đây?
O A. Fe2O3.       O B. FeO.       O C. Fe(OH)2.       O D. Fe(NO3)2.
Câu 12: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
O A. Mg.       O B. Na.       O C. Be.       O D. Fe.
Câu 13: Thuỷ phân tripanmitin có công thức (C15H31COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối X. Công thức của X là
O A. C15H31COONa.       O B. C17H33COONa.
      O C. HCOONa.       O D. CH3COONa.
Câu 14: Hidro sunfua là chất khí độc, khi thải ra môi trường thì gây ô nhiễm không khí. Công thức của hidro sunfua là
O A. CO2.       O B. H2S.       O C. NO.       O D. NO2.
Câu 15: Số nguyên tử hiđro trong phân tử fructozơ là
O A. 10.       O B. 12.       O C. 22.       O D. 6.
Câu 16: Chất X có công thức là FeO. Tên gọi của X là
O A. sắt (III) hidroxit.       O B. sắt (II) oxit.
O C. sắt (III) hidroxit.       O D. sắt (III) oxit.
Câu 17: Canxi hiđroxit được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Công thức của canxi hiđroxit là
O A. Ca(OH)2.       O B. CaO.       O C. CaSO4.       O D. CaCO3.
Câu 18: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh giấy quỳ tím?
O A. Axit glutamic.       O B. Metylamin.       O C. Alanin.       O D. Glyxin.
Câu 19: Tên gọi của este CH3COOC2H5 là
O A. Etyl fomat.       O B. Etyl axetat.       O C. Metyl axetat.  O D. Metyl fomat.
Câu 20: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?
O A. CaCl2.       O B. NaCl.       O C. NaNO3.       O D. Ca(OH)2.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây là sai?
O A. Protein bị thủy phân nhờ
 
Gửi ý kiến