Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hóa học 12 nâng cao. Các chuyên đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: VŨ VĂN THUẦN
Ngày gửi: 15h:39' 09-03-2019
Dung lượng: 170.7 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
Bai 1ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (LÝ THUYẾT)
Dạng 1: Vị trí và cấu tạo của kim loại
Câu 33: Liên kết kim loại là liên kết do:
A. Lực hút tĩnh điện giữa các ion dương kim loại.
B. Lực hút tĩnh giữa điện các phần tử mang điện: ion dương và ion âm.
c. Lực hút tĩnh điện giữa ion dương kim loại với các electron cùa từng nguyên tử.
D. Lực hút tĩnh điện giữa ion dương kim loại với các electron tự do.
Câu 34: Cho các câu phát biểu về vị trí và cấu tạo của kim loại sau:
: Hầu hết các kim loại chỉ có từ le đến 3e lớp ngoài cùng.
: Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.
: Ớ trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu tạo tinh thể .
: Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion dương kim loại trongmạng tinh thế do sự tham gia của các electron tự do.
Những phát biểu đúng là:
A. Chỉ có I đủng.B. Chỉ có I, II đúng,c. Chỉ có IV sai. D. Cả I, II, III, IV đều đúng.
Câu 45: Dãy các kim loại có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. Na, K, Mg B. Na, K, Ba c. Ca, Sr, Ba D. Mg, Ca, Ba
Câu 47: Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyêntử là những hình cầu chiếm 74% thế tích tinh thế, phần còn lại là khe rồng. Bán kính nguyên tử canxi tínhtheo lí thuyết là:
A. 0,155 nm. B. 0,196 nm. c. 0,185 nm. D. 0,168 nm.
Dạng 2: Tính chất vật lý của kim loại
Câu 1: Kim loại có tính dẫn nhiệt, dẫn điện, tính dẻo, ánh kim, là do:
A. Kim loại có cấu trúc mạng tinh thế.B. Kim loại có bán kính nguyên tử và điện tích hạt nhân bé c. Các electron tự do trong kim loại gây raD. Kim loại có tỉ khối lớn Câu 2: Tính chất chung của tinh thể phân tử là
A. Bền vững, khó bay hơi, khó nóng chảyB. Rất cứng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi khácao c. Mồm, dễ nóng chảy, dễ bay hơi.D. Dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim.
Câu 3: Điều khắng định nào sau đây luôn đúng:
A.Nguyên tử kim loại nào cũng đều có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng
B. Các kim loại loại đều có nhiệt độ nóng chảy trên 500°C
c. Bán kính nguyên tử kim loại luôn luôn lớn hơn bán kính của nguyên tử phi kim D. Có duy nhất một kim loại có nhiệt độ nóng chảy dưới o°c
Câu 4: Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất là:
A. Au. B. Ag. c. Al. D. Cu.
Câu 5: Cho các kim loại: Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự:
A. Ag, Cu, Au, Al, Fe .B. Ag, Cu, Fe, Al, Au.c. Au, Ag, Cu, Fe, Al. D. Al,Fe,Cu, Ag,Au.
Câu 6: Cho các kim loại: Cu, Ag, Fe, Al, Zn. Độ dẫn nhiệt của chúng giảm dần theo thứ tự:
A. Cu, Ag, Fe, Al, Zn.B. Ag, Cu, Al, Zn, Fe.c. Al, Fe, Zn, Cu, Ag. D. Al, Zn, Fe, Cu, Ag.
Câu 7: Nhìn chung, kim loại dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt. Tính dẫn điện, dần nhiệt của các kim loạisau đây tăng dần theo thứ tự:
A. Al< Ag < Cu. B. Al< Cu < Ag. c. Ag < Al< Cu. D. Cu < Al< Ag.
Câu 8: Trong các kim loại sau: Cu, Fe, Pb, Al người ta thường dùng kim loại nào để làm vật liệu dẫn điệnvà dẫn nhiệt:
A. Cu. B. Cu, Al. C. Fe, Pb. D. Al.
Câu 9: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại:
A. Vàng. B. Bạc. C. Đồng. D. Nhôm.
Câu 10: Tính chất vật lý nào dưới đây
 
Gửi ý kiến