Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

hoa hoc cd dh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Lâm
Ngày gửi: 17h:22' 22-03-2019
Dung lượng: 238.5 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD ( ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
(Đề thi có 40 câu / 5 trang)
ĐỀ THI THỬ LẦN 3 THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Cho biết: H =1; C=12; O=16; N=14; S= 32; Cl=35,5; Br= 80; Na=23; Mg=24; Al=27; K=39; Ca=40; Fe=56; Zn=65; Cu=64; Ag= 108; Ba=137.
Mã đề thi 132

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................


Câu 1: Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Thí nghiệm trên dùng để xác định oxi có trong hợp chất hữu cơ.
B. Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.
C. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch KOH.
D. Bột CuO được sử dụng để oxi hoá chất hữu cơ trong thí nghiệm trên.
Câu 2: Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là
A. B. C. D. 
Câu 3: Bộ dụng cụ chiết được mô tả như hình vẽ sau đây:

Thí nghiệm trên được dùng để tách hai chất lỏng nào sau đây?
A. Natri axetat và etanol. B. Etyl axetat và nước cất.
C. Axit axetic và etanol. D. Anilin và HCl.
Câu 4: Nhôm bền trong môi trường khí và nước do:
A. Nhôm có tính thụ động với không khí và nước
B. Có mạng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ
C. Nhôm là kim loại kém hoạt động
D. Nhôm là kim loại lưỡng tính
Câu 5: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu dược kết tủa
A. Fe(OH)3. B. Fe(OH)2 và Cu(OH)2.
C. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2. D. Fe(OH)2 và Zn(OH)2.
Câu 6: Phân biệt 3 dung dịch : H2N-CH2-COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ dùng một thuốc thử là :
A. dung dịch HCl B. dung dịch NaOH C. Natri kim loại D.  Quì tím

Câu 7: Cho 11,6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là
A. 12,0. B. 6,8. C. 6,4. D. 12,4.
Câu 8: Đồng phân của glucozơ là:
A. Xenlulozơ B. Sobitol C. Saccarozơ D. Fructozơ
Câu 9: Thành phần chính của quặng Manhetit là:
A. FeS2 B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeCO3
Câu 10: Natri cacbonat còn có tên gọi khác là sođa. Công thức của natri cacbonat là
A. Na2SO3. B. Na2CO3. C. NaHCO3. D. NaCl.
Câu 11: Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong trong các máy lọc nước, khẩu trang y tế, mặt nạ phòng độc. Chất X là
A. cacbon oxit. B. lưu huỳnh. C. than hoạt tính. D. thạch cao.
Câu 12: Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là
A. B. C. D. 
Câu 13: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?
A. Al. B. Ca. C. Na. D. Fe.
Câu 14: Tìm phát biểu sai?
A. Tơ tằm là tơ thiên nhiên
B. Tơ nilon-6,6 là tơ tổng hợp
C. Tơ hóa học gồm 2 loại là tơ nhân tạo và tơ tổng hợp
D. Tơ visco là tơ thiên nhiên vì xuất xứ từ xenlulozơ
Câu 15: Trong điều kiện thường, chất ở trạng thái khí là:
A. etanol B. Metylamin C. glyxin D.
 
Gửi ý kiến