Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hóa học ôn tập trong khi nghỉ do covid -19

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Thủy
Ngày gửi: 14h:57' 24-02-2020
Dung lượng: 145.5 KB
Số lượt tải: 449
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ HỌC 8
NĂM HỌC 2019 – 2020
I. LÍ THUYẾT:
Câu 1: Nêu tính chất hoá học của oxi, mỗi tính chất viết một phương trình hoá học minh hoạ.
Câu 2: Nêu định nghĩa phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy. Cho thí dụ minh họa.
Câu 3: Nêu định nghĩa oxit, cách gọi tên oxit cho thí dụ minh họa.
Câu 4: So sánh sự cháy và sự oxi hóa chậm? Điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt sự cháy?
Câu 5: Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại gì?
1. Khí hiđro + Chì (II) oxit Chì + nước
2. Điphotpho pentaoxit + nước (( Axit photphoric
3. Magie + axit clohidric (( Magie clorua + Khí hiđro
4. Natri + nước (( Natri hiđroixit + Khí hiđro
5. Bari oxit + nước (( Bari hiđroixit
6. Kali clorat Kali clorua + Khí oxi
7. Sắt từ oxit + khí hidro Sắt + nước
8. Canxi + nước (( Canxi hiđroixit + Khí hiđro
9. ……...... + ………… (( kali oxit
10. Khí hiđro + sắt (III) oxit Sắt + nước
11. Kẽm + axit sunfuric (( Kẽm sunfat + Khí hiđro
12. Lưu huỳnh trioxit + nước (( Axit sunfuric
Câu 6: Cho các chất sau: NO, N2O5, CaO, Fe2O3, P2O5, CO, Al2O3,CO2, MgO, ZnO, SO3. Hãy cho biết:
a) Oxit axit. Viết công thức axit tương ứng?
b) Oxit bazơ. Viết công thức bazơ tương ứng?
Câu 7: Trắc nghiệm Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
1: Cho các chất sau: a.CaCO3 ; b. Fe3O4 ; c. KMnO4 ; d. H2O ; e. KClO3 ; f. Không khí. Những chất được dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là:
A.a, b, c, d. B. b, c, d. C. c, e. D. c, d, e, f.
2: Cho các dãy chất sau. Dãy chất nào là oxit axit?
A. CO, Mn2O7, K2O, SO3, CaO. C. SO2, Na2O, P2O5, CO2, BaO.
B. CO2, Mn2O7, SO2, SiO2, N2O5. D. N2O5, SO3, Al2O3, Mn2O7, CO2.
3: Khối lượng của 3,36 lit khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A.0,3 g. B. 1 g. C. 0,5 g. D. 0,2 g.
4: Có hai lọ mất nhãn, một lọ đựng khí oxi, một lọ đựng khí cacbonic. Chọn thuốc thử nào để phân biệt chúng?
A. Tàn đón đỏ. B. Dùng nước. C. Dùng dd Ca(OH)2. D. A hoặc C.
5: Chọn từ hoặc cụm từ để điền vào chỗ trống cho thích hợp.
A. Khí oxi cần cho ……………………… của người và động vật, cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và …………………………
B.Phản ứng phân huỷ là …………………………Trong đó một chất …………………… hai hay nhiều chất mới.
6: Cho các dãy chất sau. Dãy chất nàc sau đây là oxít bazơ?
A. K2O, Al2O3, FeO, MgO. C. BaO, SO3, N2O5, ZnO.
B. Na2O, SiO2, Mn2O7, CO2. D. SO3, Na2O, MgO, P2O5.
7: Hai chất khí chủ yếu trong thành phần không khí là:
A. N2, CO2. B CO2, O2. C. CO2, CO. D. O2, N2.
8: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp?
a) CuO+ H2 Cu + H2O c) CaO + H2O Ca(OH)2
b) Mg(OH)2 MgO + H2O d) 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2
9: 6,4 g khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là:
A. 8,96 lít. B. 4,48 lít. C.2,24 lít. D. 1,12 lít.
10: Đánh dấu x vào ô trống đối với các câu phát biểu sai.
A. Oxit được chia làm hai loại chính là: Oxit axit và oxit bazơ.
B. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ.
C. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.
11: Chọn từ hoặc cụm từ để điền vào chỗ trống cho thích hợp
 
Gửi ý kiến