Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

HÓA HỮU CƠ - CHUYÊN ĐỀ HSG 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tailieu.vn
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 10h:54' 08-12-2012
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 2689
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI
CHUYÊN ĐỀ – HÓA HỌC HỮU CƠ
A – LÝ THUYẾT CĂN BẢN
PHẦN MỘT
HÓA HỌC HỮU CƠ
PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ
Hiđrocacbon Hợp chất hữu cơ có nhóm chức
CxHy (y( 2x + 2) (là dẫn xuất chứa hiđrocacbon)
+ Phân loại HCHC có nhóm chức :
-Thành ph ần: Gốc hyđrocacbon + nhóm chức.
-Công thức tổng quát: CxHy-kAk (Điều kiện k y).

Đơn chức
Đa chức
Tạp chức

1 nhóm chức ( k=1)
2 nhóm chức cùng loại trở lên (k 2)
2 nhóm chức khác loại trở lên (k 2)

Gốc CxHy no (CnH2n+2-kAk) ( HCHC no.
Gốc CxHy không no (CnHy-kAk) ( HCHC không no.


+ Bảng công thức tổng quát một số HCHC quan trọng.

Hợp chất hữu cơ
Công thức tổng quát
Điều kiện

Hợp chất chứa C, H, O
Hợp chất chứa C, H, O, N
Hợp chất chứa C, H, O, X
(X là halogen)
CxHyOz
CxHyOzNt
CxHyOzXu

y 2x +2
y 2x +2 +t
y 2x +2 –u

Ancol, no
Ancol đơn chức
Ancol bậc I, đơn chức

Ancol đơn chức, no, bậc I
R(OH)x hay CnH2n+2-x(OH)x
CxHy –OH
CxHy –CH2OH
CnH2n+1(OH) hay CnH2n+2O
CnH2n+1 –CH2OH

x,n 1
x 1, y 2x+1
x 0, y 2x+1
n 1
n 0

Anđehit
Anđehit no
Anđehit đơn chức
Anđehit đon chức, no
R(CHO)x
CnH2n+2-x(CHO)x
R –CHO hay CxHyCHO
CnH2n+1CHO hay CmH2mO
x 1
x 1, n 0
x 0, y 2x+1
n 0, m 1

Axit đơn chức
Đi axit no
Axit đơn chức, no
R –COOH hay CxHyCOOH
CnH2n(COOH)2
CnH2n+1COOH hay CmH2mO2
x 0, y 2x+1
n 0
n 0, m 1

Este đơn chức
Este đơn chức, no
R –COO –R’
CnH2nO2
R’H
n 2

Amin đơn chức
Amin đơn chức, no
Amin bậc I, no, đơn chức
CnHyN
CnH2n+3N
CnH2n+1 –NH2
y 2x+3
n 1
n 1

Điều kiện chung: x, y, z, t, u, n, m đều N
(R –) là gốc hidrocacbon no hay không no


+ Bảng các dãy đồng đẳng thường gặp ứng với công thức tổng quát.
CTTQ
Có thể thuộc dãy các đồng đẳng
Điều kiện

CnH2nO
+ Anđehit no, đơn chức ( ankanal)
+ Xeton no, đơn chức.
+Rượu đơn chức, không no (có một nối đôi ở phần gốc hidrocacbon)
+Ete ( có 1 nối đôi ở gốc CxHy )
n 1
n 3
n 3

n 3

CnH2nO2
+Axit hữu cơ no, đơn chức.
+Este no, đơn chức.
n1
n 2

CnH2n+2O
+Ancol no, đơn chức (ankanol)
+Ete no, đơn chức
n 1
n 2


CHƯƠNG I
ANCOL - PHENOL

1. Ancol ( Rượu )
I. Định nghĩa, tên gọi, bậc ancol
1. Định nghĩa
- Rượu là hợp chất có nhóm –OH liên kết với gốc hyđrocacbon. Bậc của rượu bằng bậc của C mang nhóm –OH
- Nếu thay thế H ở đoạn mạch nhánh của hiđrocacbon thơm bằng nhóm ( -OH) ta được rượu thơm.
- Khi thay thế một nguyên tử H của ankan bằng một nhóm OH thì ta được đồng đẳng của ancol etylic. (dãy đồng đẳng ancol no đơn chất)
Công thức: CnH2n+1OH (n ( 1)
2. Tên gọi:
- Tên thông thường Ancol + gốc ankyl + ic
- Tên quốc tế: Tên ankan + ol + số chỉ vị trí nhóm OH
Ví dụ: CH3 - CH2OH ancol mêtylic

Butannol – 2
( Rượu benzylic) ( p-Crezol)


3. Bậc ancol: là bậc của nguyên tử C có nhóm OH
Bậc của nguyên tử
 
Gửi ý kiến