Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

hoat dong ngoai gio len lop 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Bích Trâm
Ngày gửi: 15h:21' 04-04-2018
Dung lượng: 127.5 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề: RƯỢU, AXIT CACBOXYLIC
1. RƯỢU
I. Tính chất hoá học:
1. Tác dụng với Na, K.
a) Tính chất chung của rượu: C2H5OH + Na ( 2C2H5ONa + H2 (
TQ: 2ROH + Na ( 2RONa + H2 (
b) Tính chất đặc trưng của glixerol:
2C3H5 (OH)3 + Cu(OH)2 ( [C3H5 (OH)2O]2Cu +H2O
Đồng (II) glixerat
2. Phản ứng oxi hoá:
Phản ứng oxi hoá hoàn toàn: CnH2n +2O + O2( nCO2 + (n +1)H2O
II. Điều chế: axit
- Từ Etilen CH2 = CH2 + H2O ( CH3CH2OH
- Từ tinh bột, đường ...
(C6H5OH)n C6H12O6 C2H5OH

2. AXIT CACBOXYLIC
I. Tính chất hoá học:
1. Tính axit:
a) Axit cacboxylic làm quí tím hóa hồng
b) Tác dụng với bazơ; oxitbazơ : CH3COOH + NaOH ( CH3 COONa + H2O
2CH3COOH + ZnO ( (CH3 COO)2Zn + H2O
c) Tác dụng với muối: CaCO3 + 2CH3COOH ( (CH3 COO)2Ca + CO2 ( + H2O
Na2CO3 + 2CH3COOH ( 2CH3 COONa + CO2 ( + H2O
d) Tác dụng với kim loại trước hiđro trong dãy hoạt động hoá học của các kim loại:
2CH3COOH + Zn ( (CH3 COO)2Zn + H2
2 . Phản ứng este hóa:
TQ: RCOOH + R’OH RCOOR’ + H2O
Ví dụ: CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
Etyl axetat
+ Phản ứng giữa rượu với axit tạo thành este và H2O gọi là phản ứng este hoá.
+ Phản ứng este hoá là phản ứng thuận nghịch và H2SO4 đặc làm xúc tác.
II. Điều chế: (CH3COOH)
- Phương pháp lên mem giấm: từ C2H5OH
C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
- Oxi hoá ankan – butan:
2CH3CH2CH2CH3 + O2 4CH3COOH + 2H2O
- Từ rượu metylic CH3OH + CO CH3COOH
CT tính độ rượu:
Độ rượu = (Vrượu nguyên chất : Vdd rượu (rượu + nước) ) x 100%

Câu 2: Từ tinh bột, các hóa chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác có đủ. Viết phương trình hóa học điều chế Etyl axetat ( ghi rõ điều kiện nếu có).
Câu 3: Cho natri tác dụng hoàn toàn với 18,8 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp trong dãy đồng đẳng sinh ra 5,6 lít khí H2 (đktc).
a. Xác định CTPT của hai ancol trên.
b. Tính khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 4: Chia hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hết phần (1) thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 g nước. Phần (2) tác dụng hết với natri thì thấy thoát ra V lít khí (đktc). Xác định V.
Câu 5: Đốt cháy hết hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 g nước. Xác định CTPT của hai ancol.
Câu 6: (Vào 10_14.15) Quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 460 (hiệu suất phản ứng 72%) cần dùng m gam tinh bột. Biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml.Tính m.
Câu 7: Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OH với hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Tính m.
Câu 8: Lên men m gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 90%). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Tính m.
Câu 9: Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Tính a
Câu 10: Cho 11,25g glucozơ lên men thoát ra 2,24 lít CO2 đktc. Tính hiệu suất của quá trình lên men ?
Câu 11: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Tính khối lượng este tạo thành.
Câu 12: Hỗn hợp A gồm X, Y là
 
Gửi ý kiến