Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. Kiểm tra 15'

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Đình Dương
Ngày gửi: 22h:13' 11-11-2019
Dung lượng: 53.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Phụ lục 04:

PHÒNG GD&ĐT YÊN SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Công Đa Độc lập - tự do – Hạnh phúc

PHIẾU CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2019 – 2020

Tên sáng kiến: Một số biện pháp khắc sâu kiến thức môn Toán cho học sinh Tiểu học
Tác giả: Đinh Đình Dương
Môn (hoặc lĩnh vực): Công tác chủ nhiệm lớp
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Công Đa
TT
Nội dung
Điểm
tối đa
Điểm
người
chấm 1
Điểm
người
chấm 2
Tổng
điểm
(điểm
trung bình)

I
Điểm hình thức
2 điểm

Trình bày đúng qui định (văn bản sáng kiến được in (Font unicode, cỡ chữ 14, giãn dòng 1,5 line, đóng quyển (đóng bìa, dán gáy,....)
1 điểm

Kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần chính (Mở đầu, Nội dung, Kết luận và Kiến nghị).
1 điểm
II
Điểm nội dung
18 điểm

Mở đầu:
Nêu được lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu.
Vấn đề đưa ra có tính thực tiễn, tính phổ biến, tính thời sự,...
2 điểm

Nội dung:
1. Cơ sở lý luận của sáng kiến
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến
3. Các sáng kiến được sử dụng để giải quyết vấn đề (Bài học kinh nghiệm)
Chỉ rõ được tính mới, tính sáng tạo của các giải pháp, phù hợp với chủ trương, chính sách hiện hành về GDDT của Nhà nước và lý luận về giáo dục. Nội dung đảm bảo, đảm bảo tính khoa học, chính xác. Đưa ra được các giải pháp, biện pháp cụ thể, khả thi, có thể áp dụng được ở nhiều đơn vị.
4. Hiệu quả của sáng kiến đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Đánh giá được hiệu quả mà giải pháp, kinh nghiệm mang lại, thể hiện bằng các số liệu minh họa cụ thể. Nêu được ý nghĩa của sáng kiến đối với thực tiễn quản lý và giảng dạy ở cơ quan, nhà trường.
14 điểm
2 điểm
2 điểm

6 điểm4 điểm

Kết luận và kiến nghị
Gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiện cứu;
Kiến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến áp dụng và phổ biến sáng kiến
2 điểm
1 điểm

1 điểm

TỔNG ĐIỂM
20 điểm

Đánh giá của Hội đồng chấm (Ghi tóm tắt bằng những đánh giá chính):
Xếp loại: .......................
(Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm
Xếp loại B: Từ 14 đến <17 điểm
Xếp loại C: Từ 10 đến <14 điểm
Không xếp loại: <10 điểm)

Người chấm 1
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chấm 2
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ........ tháng ..... năm 2019
Chủ tịch Hội đồng xét duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
Gửi ý kiến