Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Hoạt động Nhận biết (2 tuổi). Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Bằng
Ngày gửi: 20h:13' 28-12-2018
Dung lượng: 320.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT SẦM SƠN
TRƯỜNG THCS
NGUYỄN HỒNG LỄ

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Toán lớp 9
Thời gin làm bài : 90 phút

Họ tên học sinh: ............................................................................................... lớp:................
.
Điểm

Giám khảo 1


Giám khảo 2I phần trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm)
Câu 1: có nghĩa khi:
A. x - 2; B. x 2 ; C. x > -2 ; D. x <2.
Câu 2: Kết quả của phép khai căn là:
A. 4 - B. -4 - C. - 4 D. + 4.
Câu 3: Rút gọn các biểu thức được
A. 4 B. 26 C. -26 D. -4
Câu 4: - =15 khi đó x bằng:
A. 3 B. 9 C. -9 D. Không có giá trị nào của x
Câu 5: Cho hai đường thẳng: y = ax + 2 và y = 3x + 5 song song với nhau khi:
A. a = 3 ; B. a3 ; C. a-3 ; D. a = -3
Câu 6: Hệ phương trình: Có nghiệm là:
A. (3; -1) B. (3; 1) C. (1; 3) D. Kết quả khác
Câu 7: Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường :
A. Trung tuyến B. Phân giác C. Đường cao D. Trung trực
Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây là sai:
A. sin B= cos C B. sin C= cos B C. tan B = cot A D. cot B = tan C
II phần tự luận
Câu 1 (1,5 điểm)
Giải phương trình: 
Tìm giá trị của để đồ thị của hàm số bậc nhất cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 
Câu 2 (1,5 điểm)
Cho biểu thức (với )
Rút gọn biểu thức A.
Tìm để 
Câu 3 (2;5 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Kẻ hai tiếp tuyến , của nửa đường tròn (O) tại A và B (, và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB). Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt tiavà theo thứ tự tại C và D.
1. Chứng minh tam giác COD vuông tại O;
2. Chứng minh ;
3. Kẻ  Chứng minh rằng BC đi qua trung điểm của đoạn MH.
Câu 4 (0,5 điểm)
Cho thỏa mãn: . Tính giá trị của biểu thức:


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN LỚP 9
NĂM HỌC 2018 – 2019

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4Đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
A
D
B
A
B
D
C

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5


PHẦN II. TỰ LUẬN (6Đ)
Câu
Hướng dẫn giải
Điểm

Câu 2

(2,0điểm)

1
(0,75 điểm)
Với , ta có:

0,25


 ( thoả mãn ĐK )
0,25


Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x=99
0,25

2
(0,75 điểm)
 Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất khi và chỉ khi:

0,25


Vì đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -1 nên 
Thay vào hàm số , ta được:

( thoả mãn ĐK )
0,25


Vậy là giá trị thỏa mãn yêu cầu bài toán.
0,25

Câu 3

(1,5 điểm)

1
(1,0 điểm)
Với , ta có:

0,
 
Gửi ý kiến