Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

HSG 12 Hà Nam (2018-2019)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hà
Ngày gửi: 15h:45' 16-01-2020
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 427
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm 2 trang)
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Hoá học
Thời gian làm bài: 180 phút


Câu 1 (2 điểm).
Cho các sơ đồ phản ứng theođúng tỉ lệ mol:
(1) X + 2NaOH Y + Z + T + H2O
(2) Y + 2[Ag(NH3)2]OH  C3H6NaNO4 + 2Ag + 3NH3 + H2O
(3) Z + HCl C3H6O3 + NaCl
(4) T + Br2 +H2O C2H4O2 + 2X1
Biết X có mạch cacbon không phân nhánh. Xác định công thức cấu tạo của X,Y,Z,T và hoàn thành các sơ đồ trên.
Câu 2 (2 điểm).
1.Cho các dung dịch riêng biệt sau: fructozơ, saccarozơ, etylenglicol, Ala-Ala-Gly. Trình bày phương pháp phân biệt các dung dịch và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2.Một hỗn hợp lỏng gồm 2 chất: C2H5OH, CH3-CH2-CH2-CH2-OH. Nêu phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 3 (2 điểm).
1.Ba hợp chất X1, X2, X3 có cùng công thức phân tử C3H12O3N2, tác dụng với NaOH, đun nóng đều thu được chất khí làm xanh quỳ tím ẩm. Xác định công thức cấu tạo của X1, X2, X3 và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2.Tơ clorin được điều chế từ PVC phản ứng với Cl2. Người ta lấy một mẫu tơ clorin đem đốt cháy thì thu được CO2, H2O, HCl. Biết tỉ lệ thể tích CO2 và hơi H2O ở cùng điều kiện là 3,5:1. Tính số mắt xích trung bình trong PVC đã phản ứng với một phân tử Cl2.
Câu 4 (2 điểm).
1.Nếu bị bỏng do vôi bột thì người ta sẽ chọn phương án nào sau đây là tối ưu để sơ cứu? Giải thích lí do chọn.
(1).Rửa sạch vôi bột bằng nước rồi rửa lại bằng dung dịch amoniclorua 10%.
(2).Lau khô sạch bột rồi rửa bằng dung dịch amoniclorua 10%.
(3).Chỉ rửa sạch vôi bột bằng nước rồi lau khô.
(4).Lau khô sạch bột rồi rửa bằng nước xà phòng loãng.
2. Thực hiện các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho từ từ từng giọt dung dịch K2S tới dư vàodung dịch FeCl3.
Thí nghiệm 2: Cho từ từ từng giọt dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaAlO2.
Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 5 (2 điểm).
1.Trong phòng thí nghiệm lắp đặt bộ dụng cụ điều chế khí như hình vẽ dưới đây:

/
Bộ dụng cụ trên có thể dùng để điều chế khí nào trong các khí sau:NH3, O2, CO2, H2S. Với mỗi khí C thỏa mãn hãy chọn cặp chất A, B phù hợp và viết phương trình phản ứng xảy ra.
2. Hãy lựa chọn chất thích hợp để làm khô từng khí NH3, O2, CO2, H2S có lẫn hơi nước.
Câu 6 (2 điểm).
Cho 0,2 mol một este X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,6 mol NaOH,sau phản ứng chỉ thu được43,2 gam hỗn hợp muối và m gam ancol Y.Đốt cháy hoàn toàn m gam Y thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 14,4 gam nước. Xác định công thức cấu tạo của X và viết phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 7 (2 điểm).
Hỗn hợp A gồm C6H13O4N và C5H14O4N2 (C5H14O4N2 là muối của axit cacboxylic hai chức) tác dụng vừa đủ với 700 ml dung dịch KOH 1M, thu được một ancol đơn chức, hai amin no kế tiếp trong dãy đồng đẳng và dung dịch B. Cô cạn B thu được 64,85 gam hỗn hợp C gồm ba muối khan có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic và muối của một α-amino axit). Tìm công thức cấu tạo của X,Y và tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.
Câu 8 (2 điểm).
Cho 500 ml dung dịch Y chứa hỗn hợp HCl và Cu(NO3)2.
a) Điện phân Y với điện cực trơ, bằng dòng điện 1 chiều có cường độ 1,0 A.Sau t giây thu được 3,136 lít (đktc) một chất khí duy nhất ở anot và dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với 220 ml dung dịch NaOH 2M, thấy
 
Gửi ý kiến