Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HSG 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: A To Z
Ngày gửi: 17h:22' 14-04-2015
Dung lượng: 167.0 KB
Số lượt tải: 658
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
HUYỆN Ý YÊN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI THCS
NĂM HỌC 2014 – 2015

MôN: TIẾNG ANH - Lớp 6
Thời gian làm bài: 150 phút
Đề gồm 07 trangĐiểm của bài thi

Bằng số:…………………….

Bằng chữ:…………………..

Họ tên, chữ ký của 2 giám khảo

GK 1:…………………………………..…..

GK 2:………………………………..……..
Số phách


Lưu ý: Thí sinh làm bài vào đề thi này.A. LISTENING (3.0 điểm)

Hướng dẫn phần thi nghe hiểu:
- Nội dung nghe gồm 3 phần, mỗi phần thí sinh được nghe 2 lần, đĩa CD tự chạy 2 lần;
- Mở đầu và kết thúc phần nghe có tín hiệu nhạc;
- Hướng dẫn làm bài chi tiết cho thí sinh (bằng tiếng Anh) có trong bài nghe.

Part 1. (1điểm)
Listen to Sarah talking to her friend, Jane, about her new job. Tick (() A, B or C.
You will hear the conversation twice.
Example:
Sarah’s boss wants a new……………………………
A.
manager
B.
shop assistant
(C.
secretary

Sarah usually starts work at…………………………
A.
9.00
B.
8.30
C.
6.00

 In the new job, Jane can earn……………………… a week.
A.
£ 160
B.
£ 180
C.
£ 210

Sarah has lunch …………………….
A.
in a park
B.
in a café
C.
at home

In the new job, Jane can have………………………..
A.
3 weeks’ holiday
B.
4 weeks’ holiday
C.
5 weeks’ holiday

The manager’s name is……………………………….
A.
Fawset
B.
Fawgett
C.
Fawcett


Part 2. (1điểm)
Listen to Liz and Michael talking about rooms in a hotel. They are going to paint the rooms.
What color are they going to paint each room? For questions 6-10, write a letter A-H next to each room. You will hear the conversation twice.
Rooms
 colors

0.
Dinning room
A. dark blue

6.
Television room
B. light blue

7.
First floor bed rooms
C. dark green

8.
Second floor bedrooms
D. light green

9.
Office
E. grey

10.
Kitchen
F. redG. whiteH. light yellow

Answer:
0:..G…
6:……..
7:……..
8:……..
9:……..
10:……..

Part 3. (1điểm)
You will hear a man speaking on the telephone. He wants to speak to Miss Dixon, but she is not there. Listen and complete questions 11-15.
You will hear the conversation twice.

Message

To: Miss Dixon

From: (11) Mr. ………………………………………..

Meeting about: (12) New ………………………………………

On: Wednesday

Time: (13) ……………………………………………

In: (14) Room ……………………………………..

Please take: (15) ……………………………………………..
B. GRAMMAR AND VOCABULARY (5.5 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại. (0.5điểm)
1.
A.
jogging
B.
sausage
C.
engineer
D.
language

2.
A.
mouth
B.
weather
C.
thick
D.
throw

3.
A.
range
B.
straight
C.
receive
D.
weight

4.
A.
height
B.
hour
C.
happy
D.
hotel

5.
A.
citadel
B.
vacation
C.
destination
D.
lemonade


II. Chọn một đáp án đúng nhất trong A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau (1 điểm)
1. He often goes to school………………her father’s car.
A.
by
B.
on
C.
in
D.
at

 2. Can I help you? – I’d like ten……………….of soda, please.
A.
packets
B.
boxes
C.
bars
D.
cans

 3. Hoa is the…………………of the two girls.
A.
prettier
B.
prettiest
C.
pretty
D.
more pretty
 
Gửi ý kiến