Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

HSG anh 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Hùng
Ngày gửi: 21h:37' 18-01-2018
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 674
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ ANH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG
LỚP 8 THCS NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề thi có 06 trang)


 Họ và tên thí sinh:
Lưu ý: →
Thí sinh không sử dụng bất kể tài liệu nào, kể cả từ điển.

 →
Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi, ghi câu trả lời vào các ô cho sẵn ở cuối các phần.

 →
Riêng phần trắc nghiệm thí sinh chỉ ghi đáp án A, B, C hoặc D vào ô cho sẵn.

 →
Giám thị không giải thích gì thêm.


Điểm của toàn bài thi
Các giám khảo
Số phách

(Bằng số)
(Bằng chữ)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Do Trưởng Ban chấm thi ghi)Giám khảo 1:


Giám khảo 2:
I. Choose one of word whose underlined part is pronounced differently from the others.
1. A. claim B. wait C. said D. paid
2. A. watch B. bath C. want D. wash
3. A. sure B. mixture C. injure D. pleasure
4. A. few B. new C. threw D. knew
5. A. clothes B. matches C. colleges D. churches
6. A. watched B. naked C. liked D. looked
7. A. sunbathe B. father C. theater D. weather
8. A. pour B. four C. flour D. resource
9. A. clear B. wear C. bear D. ware
10. A. sixty B. my C. sky D. fly
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
B. GRAMMAR AND VOCABULARY:

Part I. Choose the correct answer A, B, C or D to complete each of the following sentences then write your answers in the boxes given.
1. Bao, Khai and Song are close friends although each of them ………. a different character.
A. have B. has C. are having D. is having
2. Would you mind if I opened all the windows? - …………………..
A. Yes, let’s B. No problem C. Please do D. That’s a good idea
3. Being a student, you ……….. finish your homework before going to school.
A. can B. must C. should D. would
4. After her mother died and his mother married again, Little Pea had to do ………… all day.
A. homework B. exercises C. chores D. cook
5. Where is Tom? – He’s out at the moment, but he said she ......................... back soon.
A. is B. will be C. would be D. came
6. Long didn’t ………………… travel by bus. He usually traveled by motorbike.
A. used to B. use to C. used D. use
7. The weather this year is different ………. it was last year. It is much drier and hotter.
A. to B. with C. for D. from
8. How far is it from Ha Tinh to Vinh? – It ………… about an hour.
A. gives B. takes C. goes D. gets
9. –“ Do you mind giving me that pen, please?” – “.........................”
A. Here you are B. No, it isn’t C. It doesn’t matter D. Yes, please
10. What are you doing? – I am reading a book …………. Jack London
A. of B. from C. by D. with
11. It was raining, .......................we cancelled the trip to Hoi An for the next day.
A. although B. so C. because D. but
12.
 
Gửi ý kiến