Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

HSG HOA 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị lê phương
Ngày gửi: 01h:36' 21-09-2019
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 496
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI – Năm học 2018-2019
MÔN HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 210

 H=1; C =12; N =14; O =16; Na =23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5, Li=7, K=39, Rb=85,5, Be=9, Sr=88, Ca = 40; He = 4; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137, F=19, Cl=35,5, Br=80, I=127.

Câu 1: X là kim loại thuộc nhóm IIA. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dd HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở ðktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiðro sinh ra chưa ðến 1,12 lít (ở ðktc). Kim loại X là
A. Mg. B. Ba. C. Sr. D. Ca.
Câu 2: Khi cho 1,84g một kim loại nhóm IA tác dụng với nướcc tạo ra 0,896 lít khí H2 (ðktc). Kim loại ðó là.
A. Na . B. Rb. C. Li. D. K.
Câu 3: Khi sục SO2 vào dung dịch H2S thì thấy:
A. tạo thành chất rắn màu đen. B. dung dịch bị vẩn đục màu vàng
C. không có hiện tượng gì xảy ra. D. dung dịch chuyển thành màu nâu đen.
Câu 4: Hòa tan 12,1 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M hóa trị II trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 4,48 lit khí H2 (đktc). Cũng cho lượng hỗn hợp trên hòa tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì thu được 5,6 lit SO2 (đktc). M là kim loại nào sau đây.
A. Mg B. Zn C. Cu D. Pb
Câu 5: Cho 31,84gam hỗn hợp NaX và NaY (X,Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp) vào dd AgNO3 dư thì thu được 57,34gam kết tủa. Công thức hai muối là:
A. NaBr và NaI B. NaCl và NaBr C. NaI và NaF D. NaF và NaCl
Câu 6: Hỗn hợp X gồm 31,6 g KMnO4 và 73,5 g KClO3. Nung nóng X trong bình kín, sau một thời gian thu ðược khí O2 và 93,9 g hỗn hợp rắn Y gồm KMnO4, K2MnO4, MnO2và KCl. Cho Y tác dụng HTvới dd axit clohiðric 36,50% (khối lượng riêng là 1,18 g/ml) khi ðun nóng. Thể tích dd HCl tối thiểu cần dùng là
A. 271 ml. B. 300 ml. C. 322 ml. D. 383 ml.
Câu 7: Cấu hình electron nào sau đây là của kim loại:
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Câu 8: Hoà tan hoàn toàn một lượng kim loại R hóa trị n bằng dung dịch H2SO4 loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ðược một lượng muối khan có khối lýợng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban ðầu ðem hoà tan. Kim loại R ðó là
A. Zn. B. Al. C. Ba. D. Mg.
Câu 9: Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch một loãng và nguội, dung dịch hai đậm đặc và đun nóng tới 100oC. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ khí clo đi qua dung dịch KOH loãng và dung dịch KOH đặc là:
A. 1/3 B. 4/3 C. 2/3 D. 5/3
Câu 10: Hòa tan hoàn toàn y gam một oxit sắt bằng H2SO4 ðặc, nóng thấy thoát ra khí SO2 duy nhất. Trong thí nghiệm khác, sau khi khử hoàn toàn cũng y gam oxit ðó bằng CO ở nhiệt ðộ cao rồi hòa tan lượng sắt tạo thành bằng H2SO4 ðặc ,nóng thì thu ðược lượng khí SO2 nhiều gấp 9 lần lượng khí SO2 ở thí nghiệm trên. Công thức của oxit sắt là
A. FeO. B. Fe3O4. C. FeCO3. D. Fe2O3
Câu 11: Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào?
A. H2 và O2 B. Cl2 và O2 C. SO2
 
Gửi ý kiến