Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HSG huyện

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Ngọc Trang Đài
Ngày gửi: 08h:09' 11-11-2017
Dung lượng: 80.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
CQUA - Chia quà
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte

         Nhân dịp đi du lịch, Nam đã mua n quả táo về làm quà cho hai người bạn thân là Tuấn và Sơn. Mỗi quả táo có trọng lượng là 100g hoặc 200g. Bây giờ Nam muốn chia đều n quả táo trên thành hai phần có trọng lượng bằng nhau để chia cho bạn. Khi mua thì Nam quên kiểm tra điều này. Bạn hãy giúp Nam xem thử có thể chia n quả táo trên thành hai phần có trọng lượng bằng nhau được không.
Dữ liệu vào:        - Dòng thứ nhất là số nguyên n (số lượng các quả táo), dữ liệu vào đảm bảo 1 ≤ n ≤ 100 .       - Dòng thứ hai gồm n số nguyên a1, a2, …, an là trọng lượng các quả táo mà Nam đã mua, dữ liệu vào đảm bảo chỉ có hai trường hợp ai = 100 hoặc ai = 200.
Dữ liệu ra: nếu Nam có thể chia được thì in là YES, nếu không chia được thì in là NO.  
Ví dụ
input
3 100 200 100
output
YES
input
4 100 100 100 200
output
NO
input
4 100 200 200 100
output
YES
Giải thích:
Test 1: Phần một gồm quả táo thứ 1 và quả táo thứ 3, phần 2 là quả táo thứ 2.
Test 3: Phần một gồm quả táo thứ 1 và quả táo thứ 2, phần 2 là quả táo thứ 3 và thứ 4.
SODEP - Số đẹp
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte

Số tự nhiên N được gọi là số đẹp nếu cộng các chữ số của N lại ta có một số mà kết thúc bằng 9. Ví dụ một số số đẹp là 18 (1+8=9), 234 (2+3+4=9), 658 (6+5+8=19). Cho một số N, hãy kiểm tra xem N có phải là số đẹp hay không.
Dữ liệu nhập:
- Là số nguyên N (0 ≤ n ≤ 109)
Dữ liệu xuất:
- Nếu N là số đẹp, in ra "YES", nếu không in ra "NO"
Ví dụ
input
27
output
YES
input
658
output
YES
input
111
output
NO

Test
CQUA
Test #1, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 1112 KB
Input
3 100 200 100
Output
YES
Đáp án
YES
Test #2, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 840 KB
Input
4 100 100 100 200
Output
NO
Đáp án
NO
Test #3, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 668 KB
Input
4 100 200 200 100
Output
YES
Đáp án
YES

Test #4, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 752 KB
Input
4 100 100 100 100
Output
YES
Đáp án
YES
Test #5, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 848 KB
Input
4 200 200 200 200
Output
YES
Đáp án
YES
Test #6, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 932 KB
Input
24 200 200 100 100 200 100 200 200 100 200 200 200 200 200 100 200 200 200 200 200 200 200 200 100
Output
YES
Đáp án
YES
Test #7, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 852 KB
Input
5 200 200 200 200 200
Output
NO
Đáp án
NO
Test #8, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 776 KB
Input
9 100 100 100 200 100 100 200 100 200
Output
YES
Đáp án
YES
Test #9, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 780 KB
Input
7 200 200 200 100 200 200 200
Output
NO
Đáp án
NO
Test #10, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 904 KB
Input
4 100 100 200 200
Output
YES
Đáp án
YES
Test #11, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 856 KB
Input
5 100 100 100 100 100
Output
NO
Đáp án
NO
Test #12, kết quả: ACCEPTED,
 
Gửi ý kiến