Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

HSG Thị xã Hoàng Mai Anh đáp án 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Xuân Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:16' 20-10-2021
Dung lượng: 28.6 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
UBND THỊ XÃ HOÀNG MAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Vòng 1, năm học 2021-2022


(Đáp án gồm 02 trang)

Môn: TIẾNG ANHSECTION A: LISTENING (20 points)
Part 1. (2x7=14p) PET TRAINER / TEST 2/ EXAM PRACTICE/ PART 1
1
2

3
4
5
6
7

B
A

C
B
C
C
A


Part 2. (2x6=12p) CAMBRIDGE EXAM EXTRA PET/ TEST 1/ PART 2
8
9
10
11
12
13

B
C
C
B
A
C


Part 3. (2x6=12p)
14
15
16
17
18
19

T
F
F
F
T
F


Part 4. (2x6=12p)
20. DESTRUCTION
21. HUMAN ACTIVITIES
22. POPULATION
23. CANCER
24. RECYCLING
25. ORGANIC

SECTION B: GRAMMAR AND VOCABULARY (20 points)
Part 1 (10 points). Choose the correct answer from A, B, C or D to complete each of the sentences.
10 x 1p = 10 p
1. D
2. D
3. B
4. C
5. B
6. D
7. A
8. A
9. C
10. B

Part 2: (10 points). There are 10 mistakes in the passage. Identify the mistakes and write the corrections.
10 x 1 = 10 p

Line
Mistake
Correction

Line
Mistake
Correction

1.
1
healthier
healthy
6.
5
is
are

2.
1
finding
getting/becoming
7.
6
popularly
popular

3.
2
so
but
8.
8
to
and

4.
3
parts
categories/sorts/..
9.
8
originated
originating

5.
4
More
Many
10.
10
like
asSECTION C: READING (70 points)

I. Choose the word that best fits each of the blanks in the following passage. Circle A, B, C or D to indicate your answers. (10 marks)

1.C
2.D
3.D
4.C
5.B
6.A
7.B
8.C
9.B
10.A


II. Read the passage and choose the correct answer A, B, C or D. (2 x 10 = 20 pts)
1. D
2. A
3. B
4. B
5. C

6. A
7. C
8. B
9. B
10. C

III. Fill each blank with ONE suitable word. Write your answers in the numbered blanks provided below the passage. (0) has been done as an example. (1 x 10 = 10 pts)
1. not
2. of
3. ring
4. More
5. using

6. problems
7. passengers
8. silent
9. not
10. turn

IV. You are going to read an article in which four people comment on a book they have read recently. For questions 1-15, choose from the people A-D. The people may be chosen more than once.(30 points)

1. C
2. C
3. B
4. D
5. B

6. A
7. B
8. B
9. A
10. D

11. A
12. A
13. D
14. A
15. C


SECTION D: WRITING (60 points)
Part 1 (10 points). Using the word in capital letters, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. Do not change the word given.
5 x 2p = 10 p
1. …object to him ][ smoking.
2. …has been to Paris ][ for 4 years.
3. …is not like Minh ][ to be rude.
4. …had her purse ][ stolen when she was out.
5. …ate everything ][ except (for) the salad
Part 2 (30 points). You are Mary living in London. You are visiting Vietnam to take part in Tet holiday Write an e-mail to your penpal,. Huyen Trang. In your e-mail, you ask her TWO QUESTIONS AND ONE SUGGESTION to make your trip perfect.
Length (5 pt):
 
Gửi ý kiến