Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

hsg toan 6 huyen vinh loc 16-17

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thạnh
Ngày gửi: 21h:23' 17-04-2017
Dung lượng: 254.0 KB
Số lượt tải: 1147
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN VĨNH LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7,8 CỤM THCS
Năm học 2016 -2017
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ GIAO LƯU MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
( Đề gồm có 01 trang)

Bài 1: (4.0 điểm) Thực hiện phép tính
a) A=1.2.3…9 - 1.2.3…8 - 1.2.3…8.8
B=
C = 70.( + + )
Thực hiện phép tính: B = 
Bài 2: (4.0 điểm) Tìm x biết :
a) + = 
b) 
c) 
d) x + (x + 1) + (x + 2) +…+ ( x + 2013) = 2035147
Bài 3: (4.0 điểm)
a). Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng số đó khi chia cho 3, cho 4, cho 5, cho 6 đều dư là 2, còn chia cho 7 thì dư 3.
b) Tìm x, y nguyên biết: x + y + xy = 40
c) Khi chia một số tự nhiên a cho 4 ta được số dư là 3 còn khi chia a cho 9 ta được số dư là 5. Tìm số dư trong phép chia a cho 36.
Bài 4: (6.0 điểm) Cho góc = 550. Trên các tia Bx; By lần lượt lấy các điểm A, C sao cho A B; C B. Trên đoạn thẳng AC lấy điểm D sao cho = 300
a. Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.
b. Tính số đo của .
c. Từ B vẽ tia Bz sao cho = 900. Tính số đo .
Bài 5: (2.0 điểm) Cho tổng T = + ++ ++
So sánh T với 3- Họ và tên thí sinh: …………………………………..; Số báo danh ………………

Chú ý: Cán bộ coi giao lưu không được giải thích gì thêm.

UBND HUYỆN VĨNH LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN LỚP 6
( Đáp án này gồm có 04 trang)

Bài 1: (4.0 điểm)
Thực hiện phép tính
a) A = 1.2.3…9- 1.2.3…8- 1.2.3…8.8
= 1.2.3…8.(9 - 1 - 8)
= 0
b) B = 

c) C = 70.( + + )
= 70.( + + )
= 70.13.( + + )
= 70.13.( - )
= 39
d ) B = 
= 
=
=


0,5
0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


0,25

0,25

0,250,5


0,25

0,25

Bài 2: (4.0 điểm)
+ = 4  = 4 -  = 
TH1: - 2x =  2x = -  2x =  x = 
TH2: - 2x =  2x = +  2x =  x = 
Vậy x= ; x = 


Vậy x = 21
c) 

Vậy 

d) x + (x + 1) + (x + 2) +…+ ( x + 2013) = 2035147

2014x + (1+2+3+…+2013) = 2035147
2014x + 2027091 = 2035147
2014x = 8056
x = 4
Vậy x = 4

0,25

0,25

0,25

0,250,25

0,25
0,25


0,25

0,25


0,25


0,25


0,250,25
0,25
0,25


0,25

Bài 3: (4.0 điểm)
Gọi số tự nhiên cần tìm là a
Vì a chia cho
 
Gửi ý kiến