Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hướng dẫn giải chi tiết đề minh họa lần 2 THPT QG Môn Hóa file word

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thúy Hằng
Ngày gửi: 10h:28' 04-06-2020
Dung lượng: 146.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 03 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh:..........................................................................Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; C1 = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65.
Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4?
A. Ag. B. Mg. C. Fe. D. Al.
Hướng dẫn giải
→ Kim loại đứng sau Cu trong dãy điện hóa
Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
A. Cu. B. Na. C. Mg. D. Al.
Hướng dẫn giải
→ Kim loại kiềm gồm Li, Na, K, Rb, Cs
Câu 43: Khí X sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, rất độc và gây ô nhiễm môi trường. Khí X là
A. CO. B. H2. C. NH3. D. N2.
Câu 44: Thủy phân este CH3CH2COOCH3 tạo ra ancol có công thức là
A. CH3OH. B. C3H7OH. C. C2H5OH. D. C3H5OH.
Câu 45: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?
A. NaNO3. B. HCl. C. CuSO4. D. AgNO3.
Câu 46: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh giấy quỳ tím?
A. Metanol. B. Glixerol. C. Axit axetic. D. Metylamin.
Câu 47: Chất nào sau đây lưỡng tính?
A. NaNO3. B. MgCl2. C. Al(OH)3. D. Na2CO3.
Hướng dẫn giải
Chất lưỡng tính:
- Oxit và hidroxit lưỡng tính: Al2O3, ZnO, Al(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2, Cr2O3, Cr(OH)3,…
- Muối axit của axit yếu: HCO3-, HSO3-, HS-, H2PO4-, HPO42-,…
- Muối của axit yếu và bazo yếu: (NH4)2CO3, CH3COONH4,…
- Amino axit: (H2N)aR(COOH)b
→ Đáp án C
Câu 48: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào dưới đây?
A. Fe(OH)2. B. Fe(NO3)2. C. Fe2(SO4)3. D. FeO.
Câu 49: Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp?
A. Etilen. B. Etylen glicol. C. Etylamin. D. Axit axetic.
Hướng dẫn giải
Điều kiện để 1 chất có phản ứng trùng hợp ( phải có liên kết đôi C=C hoặc vòng kém bền
→ Đáp án C
Câu 50: Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?
A. 3FeO + 2Al 3Fe + Al2O3. B. 2Al + 2NaOH + 2H2O ( 2NaAlO2 + 3H2.
C. 2Al + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 3H2. D. 2Al + 3CuSO4 ( Al2(SO4)3 + 3Cu.
Hướng dẫn giải
Phản ứng nhiệt nhôm: Al tác dụng oxit kim loại sau Al ở t0c
→ Đáp án A

Câu 51: Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là
A. 5. B. 10. C. 6. D. 12.
Câu 52: Ở nhiệt độ thường, km loại nào sau đây tan hết trong một lượng dư nước?
A. Ba. B. Al. C. Fe. D. Cu.
Câu 53: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng tạm thời?
A. CaCO3. B. MgCl2. C. NaOH. D. Fe(OH)2.
Câu 54: Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)3?
A. FeCl3. B. FeO. C. Fe2O3. D. Fe3O4.
Câu 55: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
A. HCl. B. HNO3. C. CH3COOH. D. NaOH.
Câu 56: Thủy phân triolein trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối X. Công thức muối X là
A.
 
Gửi ý kiến