Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hướng dẫn Học sinh giải các loại bài tập SÓNG CƠ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Nguyên Thương
Ngày gửi: 15h:40' 15-08-2021
Dung lượng: 418.0 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG 2 :
HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

ĐỀ BÀI HOẶC LÍ THUYẾT
GỢI Ý CÁCH GIẢI HOẶC CHÚ Ý

SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ


Lí thuyết:
+ Bước sóng 
+ Độ lệch pha giữa hai sóng tại hai điểm trên một phương truyền sóng với d là khoảng cách giữa hai điểm mà sóng truyền qua
+ Nếu nguồn sóng có phương trình: thì
Sóng truyền sau một khoảng thời gian là 
Sóng truyền tới điểm M cách O một đoạn x là: 
Chú ý:
+ Hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng mà dao động cùng pha thì cách nhau: 
+ Hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng mà dao động ngược pha thì cách nhau: 

Bài toán 1:
Một sóng có tần số f truyền theo một đường thẳng với tốc độ truyền sóng là v
a/ Tính bước sóng?
b/ Tính khoảng cách giữa hai điểm trên một phương truyền sóng gần nhau nhất mà dao động cùng pha?
c/ Tính khoảng cách giữa hai điểm trên một phương truyền sóng gần nhau nhất mà dao động ngược pha?
d/ Tính khoảng cách giữa hai điểm trên một phương truyền sóng gần nhau nhất mà dao động vuông pha?
e/ Tính khoảng cách giữa hai điểm trên một phương truyền sóng mà dao động lệch pha nhau một góc ?
a/ 
b/ 
c/ 
d/ 
e/ 

Bài toán 2:
Người ta quan sát sóng biển thì thấy có N ngọn sóng liên tiếp mà ngọn sóng đầu và ngọn sóng cuối cách nhau một khoảng d và biết sóng biển có chu kì T. Tính tốc độ truyền sóng?
Bước sóng 
Tốc độ 

Bài toán 3:
Người ta quan sát một chiếc phao thì thấy nó nhô lên N lần sau khoảng thời gian . Biết bước sóng của sóng biển là . Hãy tính tốc độ truyền sóng?
Chu kì 
Tốc độ 

Bài toán 4:
Một sóng cơ truyền trong môi trường (1) với tốc độ v1 , bước sóng . Khi sóng đó truyền vào trong môi trường (2) và biết tốc độ truyền sóng trong môi trường (2) bằng v2, hãy tính bước sóng trong môi trường (2)
Vì tần số không đổi nên


Bài toán 5:
Một nguồn sóng truyền trong môi trường với tốc độ v trên một phương truyền sóng. Biết tần số của sóng thay đổi từ f1 đến f2, hãy tìm tần số của sóng để hai điểm M và N trên một phương truyền sóng cách nhau một đoạn là d luôn vuông pha?
Độ lệch pha 
Theo đề bài (1)
Mà suy ra các giá trị k nguyên và thay vào (1)

Bài toán 6:
Một nguồn sóng truyền trong môi trường với tốc độ v thay đổi từ v1 đến v2 trên một phương truyền sóng. Biết tần số của sóng thay là f, hãy tìm tốc độ của sóng của sóng để hai điểm M và N trên một phương truyền sóng cách nhau một đoạn là d luôn cùng pha?
Độ lệch pha 
Theo đề bài (1)
Mà suy ra các giá trị k nguyên và thay vào (1)

Bài toán 7:
Một sóng có phương trình truyền sóng là . Hãy xác định bước sóng, tốc độ truyền sóng?
So sánh với phương trình chuẩn thấy


Bài toán 8:
Một nguồn sóng ở gốc tọa độ có phương trình truyền dọc trên trục Ox. Hãy viết phương trình sóng tại điểm M cách nguồn một khỏang x trong các trường hợp:
a/ Biết bước sóng 
b/ Biết tốc độ truyền sóng v
a/ 
b/ Tính bước sóng rồi làm như câu a/

Bài toán 9
Một nguồn sóng ở gốc tọa độ truyền sóng dọc theo trục Ox. Biết điểm M ở tọa độ x1 có phương trình sóng là , hãy viết phương sóng tại điểm N có tọa độ x2? Biết bước sóng là 
Độ lệch pha 
Nếu x2 > x1 thì 
Nếu x2 < x1 thì 
Tổng quát: 

Bài toán 10:
Cho hai nguồn sóng , và một điểm M cách hai nguồn lần lượt là d1 và d2. Hãy viết phương trình sóng tổng hợp tại M? Biết tốc độ truyền sóng là v
Bước sóng 
Sóng từ A truyền tới M: 
Sóng từ B truyền tới M: 
Sóng tổng hợp tại M: 
Chú ý:
+ 

GIAO THOA SÓNG NƯỚC VỚI HAI NGUỒN SÓNG GIỐNG NHAU


Lí thuyết:
Nếu trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước có hai nguồn giống hệt nhau và có bước sóng 
+ Điểm M cách hai nguồn lần lượt là d1 và d2 có phương trình là
 
Gửi ý kiến