Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn học Tin học 5. Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huệ
Ngày gửi: 14h:36' 23-04-2018
Dung lượng: 38.9 KB
Số lượt tải: 400
Số lượt thích: 0 người

Trường Tiểu Học Thạch Trụ
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Họ và tên:....................................
Năm học: 2017 – 2018

Lớp: 5....
Môn: Tin Học


Thời gian làm bài 40 phút

Điểm
Nhận xét của giáo viên


PHẦN A – LÝ THUYẾT (4 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu A1M1.(0,5đ): Trong phần mềm Windows Movie Maker để chọn nhạc nền cho đoạn clip, tại khung công việc, em chọn lệnh nào trong các lệnh sau đây?(0,5 điểm)
A.Import video                        B. Import audio or music
C. Import picture                     D.Save to my computer
Câu A2.M1. (0,5đ)Trong phần mềm Logo, để tạo thủ tục hinh lục giác em gõ lệnh:
A. REPEAT “lucgiac B. EDIT lucgiac”C. EDIT “lucgiac D. EDIT “luc giac
Câu A3.M1: Trong phần mềm Encore, để thêm một ô nhịp, sau khi nhấp chuột tại ô nhịp cần thêm, trong menu Measures, em chọn: (0,5 điểm)
A. Key Signature… B.Delete Measures…C. Add Measure… D.Time Signature …
Câu A4.M1: (0,5 điểm) Trong các lệnh sau lệnh nào là tên thủ tục
A.tamgiac B.tamgiac.LOGO C.tamgiac   D.tamgiac.LGO
Câu A5. M2(0,5 điểm): Trong phần mềm Logo để vẽ hình tam giác đều, mỗi lần quay, bút vẽ sẽ quay một góc là bao nhiêu độ?
A. 72 độ             B. 60 độ               C.90 độ               D. 120 độ
Câu A6.M2(0,5 điểm): Trong phần mềm Logo, để vẽ hình tròn có bán kính 100 với bút vẽ nằm ở tâm đường tròn, em sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây?
A. CIRCLE 100         B.CIRCLE2 100          C. CIRCLE2100           D. CIRCLE100
Câu A7M1.(0,5 điểm):  Chọn lệnh đúng đểnạp tệp thủ tục có tên tamgiac.
Edit”tamgiacB.tamgiac.lgo C.Save”tamgiac D.Load”tamgiac
Câu A8.M3(0,5 điểm): Trong phần mềm Logo, để vẽ hình sau em chọn lệnh nào trong các lệnh sau:
 /
A. REPEAT 5[CIRCLE 100 FD 10]                  B. REPEAT 6[CIRCLE2 100 FD 10]
C. REPEAT 5[CIRCLE2 100 RT 60]                  D. REPEAT 6[CIRCLE 100 RT 60]
PHẦN II – THỰC HÀNH (6 điểm):
/
ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 5 HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2017 – 2018
I. LÝ THUYẾT: 4 điểm
Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
b
c
c
a
d
a
d
a

B. THỰC HÀNH: 6 điểm
Khởi động phần mềm Logo và thực hiện những yêu cầu sau:
Câu B1.M4(2 điểm): Viết thủ tục lục giác có cạnh là 50 bước, viết lệnh đặt màu cho nét vẽ là màu đỏ
Câu B2.M3(2 điểm): Sử dụng thủ tục lucgiac để viết thủ tục lucgiac1 để tạo nên bông hoa 8 cánh( 2đ)
Câu B3.M2(0,5 điểm): Lưu các thủ tục
Câu B4.M1(0,5 điểm)Thoát khỏi Logo
Câu B5.M3(0,5 điểm)Nạp tệp đã lưu
Câu B6.M2(0,5 điểm)Thực hiện thủ tục lucgiac1

/
MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP 5 CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2017 – 2018
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ %TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL

1. Các phần mềm hữu ích
Số câu
11Số điểm
0,50,5
10%

2. Phần mềm Encore
Số câu
11Số điểm
0,50.5
45%

3. Phần mềm MSW Logo
Số câu
4
1
2
1
1
2

1
Số điểm
2
0
No_avatar

haha dhs

 

No_avatar

Cười nhăn răng

 

 
Gửi ý kiến