Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

INVERSION (PHÉP ĐẢO NGỮ)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: hellochao
Người gửi: Nữ hoàng
Ngày gửi: 10h:04' 27-10-2013
Dung lượng: 17.1 KB
Số lượt tải: 700
Số lượt thích: 0 người
INVERSION (PHÉP ĐẢO NGỮ) – part 1
 
 
Phép đảo ngữ được dùng khi muốn nhấn mạnh một phần nào đó trong câu phát biểu hoặc khi thành lập một câu hỏi. Trong phần 1 chúng ta sẽ học phép đảo ngữ trong một phát biểu:
 
Nếu bạn bắt đầu một câu phát biểu bằng một trong các trạng từ/cụm trạng từ sau đây, thì trật tự các loại từ thông thường sẽ bị đảo – trợ động từ sẽ đứng trước chủ từ trong câu. Ta có thứ tự câu đảo ngữ như sau:
 
          Trạng từ + trợ động từ + chủ từ + động từ chính…
 
Never: chưa bao giờ
Seldom: hiếm khi/hầu như không
Not only … but also…: không những … mà còn…
Not until : mãi cho tới
No sooner … than: vừa mới...thì...
Hardly… when = Scarcely… when: vừa mới… rồi thì (lại)
Hardly ever : ít khi
Neither/nor: cũng không
Only then /Only when : chỉ lúc đó/chỉ khi
Only by : chỉ bằng cách
Nowhere: không nơi nào
So… (that): quá… đến nỗi mà
So: cũng vậy
In no circumstances : dù hoàn cảnh nào cũng không
On no account : trong bất cứ trường hợp nào/không vì lý do gì
 
Ví dụ: I have never been in love before . (câu thường)
    => Neverhave I been in love before . (câu đảo ngữ)
         Trước kia tôi chưa bao giờ yêu.
    => Trạng từ “Never” + trợ động từ “have” + chủ từ “I” + động từ chính “been”.
 
        Mary not only works at the post office, but she also works at the grocery store. (câu thường)
=> Not only does Mary work at the post office but she also works at the grocery store. (câu đảo ngữ)
        Mary không chỉ làm ở bưu điện mà còn làm ở một cửa hàng tạp hóa.
   => Câu thường không có trợ động từ, do đó khi đảo ngữ ta căn cứ vào thì của động từ chính mà dùng trợ động từ “do, does, did”. Trường hợp này phải dùng “does” trong câu đảo ngữ vì động từ chính “works” của câu thường ở thì hiện tại đơn; đồng thời động từ chính phải trở về dạng nguyên mẫu là “work”. (Trạng từ “Not only” + trợ động từ “does” + chủ từ “Mary” + động từ chính “work”)
 
 Chú ý: 1. Trường hợp sự đảo ngữ xảy ra ở mệnh đề đầu khi câu có hai mệnh đề:
Ví dụ: No sooner had he opened the letter than the phone rang . ( đúng )
           No sooner had he opened the letter than did the phone ring. (sai)
           Anh ấy vừa mới mở lá thư ra thì chuông điện thoại reo.
 
             2. Trường hợp sự đảo ngữ xảy ra ở mệnh đề sau khi câu có hai mệnh đề:
               Đối với “Not until” (Mãi cho đến khi..) ta có hai cấu trúc:
           a. Not until + noun +auxiliary V + S + main V…
                  Not until January will I have a holiday .
                  (Mãi cho đến tháng 1 tôi mới có một kỳ nghỉ.)
               b. Not until + clause 1 +auxiliary V + S + main V…
                   Not until I got home did I realize that my shoes were untied . (đảo ngữ mệnh đề 2 => đúng)
                   Not until did I get home I realized that my shoes were untied. (đảo ngữ mệnh đề 1 => sai)
                   Not until did I get home did I realize that my shoes were untied. (đảo ngữ hai mệnh đề => sai))
                   (Mãi cho đến khi về đến nhà tôi mới nhận ra là giày chưa cột.)
                                 
Not until he apologies will I speak to him again. (đúng) 
                    (Mãi cho đến khi hắn xin lỗi tôi mới nói chuyện với hắn trở lại.)
 Tóm tắt
Phép đảo ngữ được dùng khi muốn nhấn mạnh một phần nào đó trong câu phát biểu hoặc khi thành lập một câu hỏi. Nếu bạn bắt đầu một câu phát biểu bằng một trong các trạng từ/cụm trạng từ như “never, seldom, not only … but also…, no sooner…” thì trật tự các loại từ thông thường sẽ bị đảo – trợ động từ sẽ đứng trước chủ từ trong câu. Ta có thứ tự câu đảo ngữ như sau:
 
Trạng từ + trợ động từ + chủ từ + động từ chính…

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓