Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kế hoạch BDTX Bồi dưỡng thường xuyên của trường

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Tuyên (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:16' 07-04-2013
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 403
Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN LÂM HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …./KH-TrHLQD
          Lâm Hà, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 
               KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
                                     NĂM HỌC: 2012-2013
 
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên trung học phổ thông;
Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện kế hoạch số 101/KH-SGDĐT, ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng, về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012 – 2013;
Thực hiện kế hoạch năm học 2012 - 2013, trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2012-2013 như sau:
I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên
 Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
 Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. Đối tượng bồi dưỡng
 Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy tại trường.
III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
           1. Nội dung kiến thức bắt buộc
a. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
           Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học do Bộ GD&ĐT qui định, đã thực hiện trong năm học.
           b.Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Chuẩn kiến thức, kĩ năng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006: 20 tiết. (Đã in sao và phát đến các tổ CM, GV có thể tìm mượn tại Thư viện nhà trường)
- Phương pháp dạy học theo đối tượng vùng miền: 10 tiết
Căn cứ thời lượng bồi dưỡng, giáo viên có thể lựa chọn nội dung bồi dưỡng sao cho phù hợp.

2. Nội dung kiến thức tự chọn: 60 tiết/năm học/giáo viên.
Bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp liên tục của giáo viên THPT (41 mô đun)
Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự lựa chọn 6 mô đun đầu tiên (từ 1-6) để bồi dưỡng. Những năm học tiếp theo lần lượt chọn các mô đun tiếp theo để đảm bảo kế hoạch chung về bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường.
IV. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:
Thực hiện qua các hình thức: tự học, học tập trung, học từ xa, kết hợp sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thử nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường... tổ chức, trong đó:
+ Bồi dưỡng thường xuyên tập trung (do Sở GD tổ chức);
+ Cá nhân tự chọn 5 mô đun cần thiết theo gợi ý để tự bồi dưỡng;
+ Sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thử nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường tổ chức;
+ Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua Internet).
          V. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
2. Phương thức đánh giá kết quả
 
Gửi ý kiến