Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG , PHỤ ĐẠO HS LỚP 4 NĂM HỌC 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: kim cương
Người gửi: Quàng Văn Cương
Ngày gửi: 19h:23' 14-12-2017
Dung lượng: 322.5 KB
Số lượt tải: 552
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH CHIỀNG ĐÔNG A
: 4C – Trung tâm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Chiềng Đông, ngày 25 tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG, PHỤ ĐẠO HỌC SINH
Năm học 2017 - 2018

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường Tiểu học Chiềng Đông A và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.
- Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng Học sinh mũi nhọn, phụ đạo Học sinh chưa hoàn thành của tổ 4
Nay tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu – phụ đạo học sinh chưa hoàn thành ở năm học 2017 - 2018 như sau:
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thống kê tình hình học sinh – cơ sở vật chất.
a.Thống kê số học sinh đạt danh hiệu khen thưởng năm học 2016 – 2017:
TT
Họ tên HS
Xuất sắc
Tiên tiến
Ghi chú

01
Lò Thị Huyền Diệu
x02
Lò Quân Đoàn
x03
Lò Thị Thuỷ
x04
Hoàng Anh Quốc
x05
Hoàng Thị Vui
x06
Lò Thị Thuý Hằng

x


07
Hoàng Văn Mạnh

x


08
Hoàng Thị Hồng Nhung

x


09
Lò Thị Gia Tuệ

xb. Thống kê số Học sinh chưa hoàn thành:
- Đối với các môn đánh giá bằng nhận xét:
Năm học 2016 – 2017 không có học sinh xếp loại CHT (chưa hoàn thành).
2. Thống kê khảo sát chất lượng đầu năm 2 môn: Toán – Tiếng Việt (17 HS dự thi)
Môn
Toán
Tiếng việt

Xếp loại
HTXS
HTT
HT
CHT
HTXS
HTT
HT
CHT

SL
02
01
09
7
05
05
08
01

%

 3. Thống kê danh sách HSHTXS năm học 2016 – 2017.
TT
Họ tên HS
Ghi chú

01
Lò Thị Huyền Diệu


02
Lò Quân Đoàn


03
Lò Thị Thuỷ


04
Hoàng Anh Quốc


05
Hoàng Thị Vui


4. Thống kê danh sách học sinh chậm yếu (có kiến thức chưa bền vững) năm học 2011– 2012.
TT
Họ và tên học sinh
Yếu Toán
Yếu môn Tiếng Việt

1
Hoàng Văn Huy
Tính toán chậm
Đọc yếu, viết sai chinh tả

2
Lò Thị Khánh Ly
Tính toán chậm
Đọc yếu, viết sai chinh tả

3
Hoàng Văn Tài
Tính toán chậm
Đọc yếu, viết sai chinh tả

4
Hoàng T Phương Thảo
Tính toán chậm
Đọc yếu, viết sai chinh tả

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CƠ BẢN:
1. Thuận lợi:
Năm học 2017 – 2018, lớp 4C có nhiều thuận lợi trong việc bồi dưỡng Học sinh mũi nhọn, phụ đạo Học sinh chưa hoàn thành như sau:
- 100% học sinh được đánh giá xếp loại Hạnh kiểm là hoàn thành 5 nhiệm vụ của người học sinh.
- Trong tổ hiện 02 GV dạy giỏi cấp huyện đây là những nhân tố điển hình để các thành viên khác trong tổ học tập, trao đổi kinh nghiệm.
- Sự nhận thức và quan tâm đến chất lượng học tập của con em mình trong quần chúng nhân dân ngày càng rõ nét. Hoạt động của Ban đại diện CMHS của lớp cùng với các đoàn thể ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả.
2. Khó khăn: (cũng là nguyên nhân dẫn tới việc nảy sinh, xuất hiện đối tượng HS chậm tiến)
Ngoài những mặt thuận lợi như đã phân tích ở trên, trong công tác bồi dưỡng Học sinh mũi nhọn, phụ đạo Học sinh chưa hoàn thành của lớp cũng còn gặp phải những khó khăn, trở ngại như sau:
* Về phía học sinh:
- Một số em không có các đồ dùng cơ bản phục vụ cho việc học tập.
- Trình độ dân trí trong địa bàn trường quản lí và các vùng phụ cận chưa cao dẫn tới việc quan tâm cho con em học tập còn hạn chế.
- Một số em do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn mặc dù còn nhỏ tuổi song phải giúp bố mẹ lo việc gia đình; một số em do bố mẹ ly hôn, bệnh tật dẫn tới không có ai lo cho cuộc sống cũng như việc học hành phải nương tựa nơi người thân. Chính những điều đó đã
 
Gửi ý kiến