Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Ngày gửi: 21h:34' 15-12-2017
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 654
Số lượt thích: 0 người

LĐLĐ HUYỆN TUY AN
CĐCS TRƯỜNG THCS AN HIỆP

Số: /KH- CĐCS- AH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Hiệp, ngày 20 tháng 10 năm 2017KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC HÀNG THÁNG CĐCS TRƯỜNG THCS AN HIỆP
NĂM HỌC: 2017 -2018

Thực hiện hướng dẫn của Ban thường vụ LĐLĐ huyện Tuy An về việc xác nhập CĐCS trường THCS An Hiệp vào Liên đoàn lao động huyện Tuy An theo Quyết định số…../QĐ-LĐLĐ ngày 02/10/2017 vả triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của BTV LĐLĐ huyện Tuy An.
Trên cơ sở kế hoạch công tác của CĐCS và trường THCS An Hiệp về nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018. Nay BCH CĐCS trường THCS An Hiệp xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm hàng tháng cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG.
1. Thuận lợi
Đội ngũ CB, ĐVCĐ: 37 Trong đó: BCH công đoàn: 5, công đoàn viên: 37
Trình độ: Đại học: 27; cao đẳng: 9; Hợp đồng khác: 1.
Chính trị: Trung cấp: 1; Sơ cấp: 12.
Đánh giá đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tay nghề vững vàng có năng lực chuyên môn.
2. Khó khăn:
Tổ chức quản lý của BCH: Công tác quản lý còn xem nhẹ trong công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở. Do công tác kiêm nhiệm nên thời gian bị bó buộc từ đó hiệu quả hoạt động đạt được chưa cao.
Đội ngũ đoàn viên công đoàn: Ý thức tự giác chưa cao, giảng dạy còn một số giáo viên chưa phát huy tính tích cực của học sinh; chưa áp dụng công nghệ thông tin thường xuyên…
Công tác xã hội hóa giáo dục: Việc thực hiện các cuộc vận động trong nhân dân còn rất hạn chế, phần lớn gia đình trong địa bàn còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
II. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM
Năm học 2017 – 2018 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội LĐLĐ huyện Tuy An lần thứ …. ngày 2/10/2017. Công đoàn nhà trường phối hợp với chính quyền, chuyên môn triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước đến cán bộ giáo viên và nhân viên.
2. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền  và lợi chính đáng của đoàn viên, tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong nhà trường theo đúng chức năng mà điều lệ Công đoàn Việt Nam đã qui định.
3. Phối hợp tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, như: “Dạy tốt – Học tốt”, “Làm ĐDDH và viết SKKN, KHSPUD”, “Tự học – Tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ”, “Phụ đạo học sinh yếu kém, ôn luyện học sinh giỏi”; thường xuyên tham gia dự giờ thăm lớp, góp ý xây dựng để không ngừng hoàn thiện kỹ năng sư phạm và chất lượng giờ dạy ...
4. Công đoàn phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Có các giải pháp tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: ốm đau, bệnh hiểm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ... Công đoàn trực tiếp tham gia và vận động đoàn viên tham gia tốt và đầy đủ các hoạt động xã hội.
5. Phát huy tốt vai trò hoạt động của Ban TTND, UBKT Công đoàn, Ban nữ công trong nhà trường trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Công tác tuyên truyền giáo dục.
Làm tốt việc tổ chức học tập các chỉ thị Nghị quyết của Đảng như Nghị quyết TW8 khóa XI,  nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, nhất là Nghị quyết và 9 giải pháp về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam mà Hội nghị TW8 đề ra.
Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch, giải pháp mà Đại hội Liên đoàn Lao động huyện lần thứ …. đề ra.
Tích cực
 
Gửi ý kiến