Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KẾ HOẠCH GD LỊCH SỬ- DỊA LÝ 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Xuân Tân
Ngày gửi: 17h:23' 16-08-2022
Dung lượng: 50.1 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH GD MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ THCS
(Áp dụng từ năm học 2022 - 2023)
LỚP 7
Cả năm: 35 tuần = 105 tiết
Học kì I: 18 tuần = 54 tiết (9 tuần đầu 2 tiết Địa, 01 tiết Sử)
Học kì II: 17 tuần = 51 tiết (8 tuần đầu 2 tiết Sử, 01 tiết Địa)HỌC KÌ I

Tuần
Tiết
Bài
Tên bài
Phân môn

1

1
1
Chương 1: Châu Âu
Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu (Tiết 1)
Địa lí


2
1
Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu (Tiết 2)
Địa lí


3

1
Chương 1. Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Tiết 1)
Lịch sử

2
4
1
Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu (Tiết 3)
Địa lí


5
2
Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu (Tiết 1)
Địa lí


6
1
Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Tiết 2)
Lịch sử

3
7
2
Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu (Tiết 2)
Địa lí


8
3
Khai thác, bảo vệ và sử dụng thiên nhiên ở châu Âu (Tiết 1)
Địa lí


9
1
Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Tiết 3)
Lịch sử

4
10
3
Khai thác, bảo vệ và sử dụng thiên nhiên ở châu Âu (Tiết 2)
Địa lí


11
4
Liên minh châu Âu
Địa lí


12
2
Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu (Tiết 1)
Lịch sử

5
13
5
Chương 2: Châu Á
Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á (Tiết 1)
Địa lí


14
5
Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á (Tiết 2)
Địa lí


15
2
Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu (Tiết 2)
Lịch sử

6
16
5
Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á (Tiết 3)
Địa lí


17
5
Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á (Tiết 4)
Địa lí


18
3
Phong trào Văn hóa phục hưng và Cải cách tôn giáo (Tiết 1)
Lịch sử

7
19
6
Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á (Tiết 1)
Địa lí


20
6
Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á (Tiết 2)
Địa lí


21
3
Phong trào Văn hóa phục hưng và Cải cách tôn giáo (Tiết 2)
Lịch sử

8
22
7
Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực châu Á (Tiết 1)
Địa lí


23
7
Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực châu Á (Tiết 2)
Địa lí


24

Ôn tập Lịch sử (chương I)
Lịch sử

9
25

Ôn tập Địa lí
Địa lí


26

Kiểm tra giữa kì I
Lịch sử và Địa lí


27

Kiểm tra giữa kì I
Lịch sử và Địa lí

10
28
Chủ đề 1
Các cuộc đại phát kiến địa lí (Tiết 1)
Lịch sử


29
Chủ đề 1
Các cuộc đại phát kiến địa lí (Tiết 2)
Lịch sử


30
7
Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực châu Á (Tiết 3)
Địa lí

11
31
Chủ đề 1
Các cuộc đại phát kiến địa lí (Tiết 3)
Lịch sử


32
4
Chương 2: Trung Quốc và Ấn Độ thời Trung đại
Trung Quốc thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Tiết 1)
Lịch sử


33
7
Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực châu Á (Tiết 4)
Địa lí

12
34
4
Trung Quốc thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Tiết 2)
Lịch sử


35
4
Trung Quốc thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Tiết 3)
Lịch sử


36
8
Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á (Tiết 1)
Địa lí

13
37
5
Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX (Tiết 1)
Lịch sử


38
5
Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX (Tiết 2)
Lịch sử


39
8
Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á (Tiết 2)
Địa lí

14
40
5
Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX (Tiết 3)
Lịch sử


41
5
Làm bài tập lịch sử
Lịch sử


42
9
Chương 3: Châu Phi
Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi (Tiết 1)
Địa lí

15
43
6
Chương 3: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến
nửa đầu thế kỉ XVI
Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI (Tiết 1)
Lịch sử


44
6
Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI (Tiết 2)
Lịch sử


45
9
Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi (Tiết 2)
Địa lí

16
46
7
Vương quốc Lào (Tiết 1)
Lịch sử


47
7
Vương quốc Lào (Tiết 2)
Lịch sử


48
9
Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi (Tiết 3)
Địa lí

17
49
8
Vương quốc Cam-pu-chia (Tiết 1)
Lịch sử


50
8
Vương quốc Cam-pu-chia (Tiết 2)
Lịch sử


51

Ôn tập Địa lí
Địa lí

18
52

Ôn tập Lịch sử
Lịch sử


53

Kiểm tra cuối học kì I
Lịch sử và Địa lí


54

Kiểm tra cuối học kì I
Lịch sử và Địa lí


HỌC KÌ II

Tuần
Tiết
Bài
Tên bài
Phân môn

19


55

9
Chương 4. Đất nước dưới thời các vương triều Ngô-Đinh-Tiền Lê
Đất nước buổi đầu độc lập (939-967)
Lịch sử


56
10
Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009) (Tiết 1)
Lịch sử


57
10
Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi
Địa lí

20

58
10
Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009) (Tiết 2)
Lịch sử


59

11
Chương 5. Đại Việt thời Lý - Trần - Hồ (1009-1407)
Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009-1225) (Tiết 1)
Lịch sử


60
11
Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiện nhiên ở châu Phi (Tiết 1)
Địa lí

21

61
11
Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009-1225) (Tiết 2)
Lịch sử


62
11
Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009-1225) (Tiết 3)
Lịch sử


63
11
Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiện nhiên ở châu Phi (Tiết 2)
Địa lí

22

64
12
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) (Tiết 1)
Lịch sử


65
12
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) (Tiết 2)
Lịch sử


66
12
Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi
Địa lí

23

67
13
Đại Việt thời Trần (1226-1400) (Tiết 1)
Lịch sử


68
13
Đại Việt thời Trần (1226-1400) (Tiết 2)
Lịch sử


69
13
Chương 4: Châu Mỹ
Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ
Địa lí

24
70
13
Đại Việt thời Trần (1226-1400) (Tiết 3)
Lịch sử


71

14
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Tiết 1)
Lịch sử


72
14
Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ (Tiết 1)
Địa lí

25
73
14
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Tiết 2)
Lịch sử


74
14
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Tiết 3)
Lịch sử


75
14
Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ (Tiết 2)
Địa lí

26
76
15
Nước Đại Ngu thời Hồ (1400-1407)
Lịch sử


77

16
Chương 6. Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418-1527)
Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1527) (Tiết 1)
Lịch sử


78
15
Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác bền vững ở Bắc Mỹ (Tiết 1)
Địa lí

27
79
 15
Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác bền vững ở Bắc Mỹ (Tiết 2)
Địa lí


80
16
Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1527) (Tiết 2)
Lịch sử


81

Ôn tập Lịch sử
Lịch sử

28
82

Ôn tập Địa lí
Địa lí


83

Kiểm tra giữa học kì II
Lịch sử và Địa lí


84

Kiểm tra giữa học kì II
Lịch sử và Địa lí

29
85
16
Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ (Tiết 1)
Địa lí


86
16
Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ (Tiết 2)
Địa lí


87
17
Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527) (Tiết 1)
Lịch sử

30
88
17
Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn (Tiết 1)
Địa lí


89
17
Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn (Tiết 2)
Địa lí


90
17
Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527) (Tiết 2)
Lịch sử

31
91
18
Chương 5: Châu Đại Dương và châu Nam Cực
Châu Đại Dương (Tiết 1)
Địa lí


92
18
Châu Đại Dương (Tiết 2)
Địa lí


93
17
Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527) (Tiết 3)
Lịch sử

32
94
18
Châu Đại Dương (Tiết 3)
Địa lí


95
19
Châu Nam Cực (Tiết 1)
Địa lí


96
 18
Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI (Tiết 1)
Lịch sử

33
97
19
Châu Nam Cực (Tiết 2)
Địa lí


98
Chủ đề 2
Đô thị: Lịch sử và hiện tại (Tiết 1)
Địa lí


99
 18
Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI (Tiết 2)
Lịch sử

34
100
Chủ đề 2
Đô thị: Lịch sử và hiện tại (Tiết 2)
Địa lí


101
Chủ đề 2
Đô thị: Lịch sử và hiện tại (Tiết 3)
Địa lí


102

Ôn tập Lịch sử
Lịch sử

35
103

Ôn tập Địa lí
Địa lí


104

Kiểm tra cuối HKII
Lịch sử và địa lí


105

Kiểm tra cuối HKII
Lịch sử và địa lí
 
Gửi ý kiến