Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vi Văn Hiếu
Ngày gửi: 12h:59' 26-03-2019
Dung lượng: 149.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÂN SƠN
TRƯỜNG THCS THẠCH KIỆT

Số: /BC-THCS


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Kiệt, ngày 18 tháng 03 năm 2019BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018 – 2019 và dự kiến kế hoạch năm học 2019 - 2020


Thực hiện Công văn số: 70/PGD&ĐT ngày 04/03/2019 của phòng GD&ĐT Tân Sơn về Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019 và dự kiến kế hoạch năm học 2019-2020;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương năm học 2018-2019. Trường THCS Thạch Kiệt Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019 và dự kiến kế hoạch năm học 2019-2020 như sau:
I. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2018- 2019.
1. Đánh giá về công tác tuyển sinh, huy động học sinh đến trường, qui mô mạng lưới trường lớp, các loại hình trường lớp;
+ Công tác tuyển sinh: Năm học 2018-2019 Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo theo Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018 - 2019. Năm học 2018- 2019 Trường THCS Thạch Kiệt tuyển sinh 100% học sinh HTCTTH trên địa bàn vào THCS theo quy định.
Ngay từ đầu năm học 2018-2019 nhà trường đã tổ chức thực hiện công tác vận động các đối tượng trong độ tuổi ra lớp đạt 252/254 học sinh còn 2 đối tượng nghỉ học trong đó khối lớp 8 nghỉ học 1( 01 học sinh khuyết tật không có khả năng tiếp cận giáo dục), khối lớp 9 nghỉ học 1( do điều kiện gia đình khó khăn phải đi làm ăn xa không có điều kiện đến trường). Trong năm học nhà trường thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số. Tính đến thời điểm tháng 3/2019 tổng số học sinh của nhà trường là 251( có 01 học sinh chuyển trường trong tháng 12/2018) và không có hiện tượng học sinh nghỉ học dài ngày, học sinh ngỉ học giữa trừng.
+ Quy mô mạng lưới trường lớp.
Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Thạch Kiệt, đặc biệt là phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Sơn đã giúp nhà trường định hướng phát triển hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục ở địa phương.
- Tổng số học sinh đầu năm: 252 học sinh; Tổng số lớp: 8 lớp học.
- Tổng số học sinh hiện tại: 251 ( chuyển 1 HS lớp 8) ; Tổng số lớp: 8 lớp.
Khối 6: 2 lớp Tổng số học sinh: 71.
Khối 7: 2 lớp Tổng số học sinh: 72.
Khối 8: 2 lớp Tổng số học sinh: 52( chuyển 1).
Khối 9: 2 lớp Tổng số học sinh: 56.
- Tỷ lệ duy trì sĩ số : 100%
+ Trong đó: chuyển đến: chuyển đi 1 HS( khối lớp 8)
Nguyên nhân: Để thuận lợi cho việc tham gia học tập và điều kiện chăm sóc của gia đình đối với các em học sinh.
2. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019:
a. Kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng và chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương.
- Chi bộ, Ban giám hiệu đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng và chấp hành tốt sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương.
b. Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Chuyên môn nhà trường đã chỉ đạo giáo viên tập chung rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành của môn học nhằm phát hiện và điều chỉnh những nội dung dạy học trùng nhau trong cấp học, khối lớp; những nội dung trong SGK sắp xếp chưa hợp lý; những nội dung không phù hợp với địa phương, điều kiện của nhà trường, loại bỏ những thông tin cũ, lạc hậu, không phù hợp và bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp, khoa học. Từ đó, cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học cho phù hợp. Bám sát vào hướng dẫn thực hiện theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch thời gian năm học để xây dựng kế hoạch dạy học.
- Dạy học tích hợp, liên hệ thực tế khi dạy học: Các tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bộ môn đã rà soát chương trình và lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học
 
Gửi ý kiến