Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kế hoạch HKII của HT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thanh Duy (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:11' 13-02-2012
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD &ĐT ĐẦM DƠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TAK NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : /KH-THCSTAKN

Tạ An KhươngNam, ngày 04 tháng 01 năm 2010

KẾ HOẠCH HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2010-2011

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :
- Căn cứ vào kế hoạch Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 của Phòng GD & ĐT Đầm Dơi ;
- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 của nhà trường ;
- Căn cứ kết quả học kỳ I
- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương.
B / ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỌC KỲ I:
Trên cơ sở các hướng dẫn , kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Phòng GD-ĐT Đầm Dơi . Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả đạt được của học kỳ I năm học 2009-2010 . Nay trường THCS Hiệp Bình xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu trong học kỳ II năm học 2009-2009 cụ thể như sau :
C / NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG HỌC KỲ II:
I . Công tác tổ chức :
- Sắp xếp phân công lại đội ngũ cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế trong học kỳ II .
- Tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ giáo viên, phân công chuyên môn, xếp thời khóa biểu mới cho phù hợp với yêu cầu nguyện vọng và khả năng của giáo viên .
- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị với yêu cầu đặc thù của ngành là gắn chặt với các cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tiếp tục giới thiệu, học tập về thân thế, sự nghiệp và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ tình cảm và nhận thức mới về Bác, mỗi thầy giáo, cô giáo của chúng ta trên cơ sở tự lựa chọn việc làm cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các cuộc vận động và phong trào của ngành đề ra. Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động “Hai không” nhằm thực hiện Chỉ thị 33/2006 CT-TTg ngày 8-9-2006 của Thủ tướng Chính phủ với 4 nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp (học sinh ngồi sai lớp)” sát với thực tiễn, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; khắc phục cơ bản việc học sinh bỏ học, học sinh không đạt chuẩn lên lớp và tiêu cực trong thi, kiểm tra, nhằm tạo nên chuyển biến quan trọng trong quá trình đổi mới nội dung phương pháp dạy học góp phần lập lại nề nếp kỷ cương và chất lượng đào tạo .
- Đề xuất với cấp trên đưa CBQL,CBGV tham gia các lớp như: Lớp BDCBQL , TCTT, Kế tóan,Văn thư, Thư viện, Thí nghiệm, y tế , …. theo quy định của trường đạt chuẩn Quốc gia .
- Hòan thành công tác xét phân loại GV trong học kỳ I .
- Xét khen thưởng giáo viên và học sinh .
- Tiếp tục qui hoạch, sắp xếp, trang trí lại các phòng chức năng, phòng làm việc, phòng bộ môn, phòng thư viện …để chuẩn bị mọi điều kiện cho việc đón đoàn kiểm tra của phòng GD&ĐT năm 2010.
- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định .
II . Công tác dạy học :
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I ( năm học 20009-2010 ) về phòng giáo dục và Đào tạo kịp thời đúng quy định .
- Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể của học kỳ II năm học : 2009-2010 .
- Phân công chuyên môn , xếp thời khóa biểu mới cho phù hợp với yêu cầu , nguyện vọng và khả năng của giáo viên .
- Tiếp tục củng cố và duy trì nề nếp dạy và học . Chú ý xây dựng nề nếp chuyên môn .
- Tiếp tục xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém ở các khối lớp căn cứ tình hình thực tế CSVC của trường.
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch của 4 tổ chuyên môn và tổ văn phòng : công tác soạn giảng , hồ sơ sổ sách , …Đặc biệt chú trọng là việc thực hiện nội dung chương trình và việc sử dụng đồ dùng dạy học của tất cả các môn
 
Gửi ý kiến