Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Anh Tuấn
Người gửi: La Anh Tuan (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:28' 06-01-2017
Dung lượng: 28.4 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
CĐGD HUYỆN CHÂU THÀNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THCS HƯNG MỸ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố : 02 /KH - CĐCSHưng Mỹ, ngày 19 tháng 9 năm 2016


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2016-2017


Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về giáo dục và đào tạo; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020; thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Trà Vinh, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Giáo dục tỉnh Trà Vinh; Chỉ thị về nhiệm vụ năm học 2016– 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, CĐGD các cấp cần tập trung, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như, thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Sở Giáo dục Trà Vinh đề ra, Công đoàn Trường THCS Hưng Mỹ đề ra nhiệm vụ trong năm học 2016-2017 như sau :

I/. Nhiệm vụ chủ yếu:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ Nhà giáo-Người lao động (NG-NLĐ) về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từng bước khắc phục hạn chế, tiêu cực trong ngành. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW( khóa X) về xây dựng giai cấp công nhân, Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2016 - 2017 trang trọng, thiết thực.
2. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên và người lao động học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành và chủ động phối hợp tích cực với chuyên môn triển khai nhiệm vụ năm học 2016- 2017.
3.Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, về cán bộ, công chức, viên chức, BHXH, BHYT và các chế độ chính sách khác liên quan đến quyền và lợi ích của ĐVCĐ trong các cơ sở giáo dục. Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
4.Phối hợp với chuyên môn về một số hoạt động liên quan trực tiếp đến ĐVCĐ như đánh giá, xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý theo các Chuẩn quy định; quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ, khen thưởng, kỷ luật,…
Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn có giải pháp kịp thời hỗ trợ, động viên ĐVCĐ viết đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
5. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở.
6. Tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng đời sống văn hóa nhà giáo, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò, trách nhiệm của ĐVCĐ trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện, các hoạt động tương thân, tương ái; sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn do công đoàn quản lý. Phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.Tích cực phòng chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; phấn đấu cơ quan, đơn vị không có người vi phạm các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.
7.Tiếp tục vận động ĐVCĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, từng bước nâng cao tính hiệu quả và chiều sâu của các phong trào thi đua; tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện. Cụ thể hóa nội dung phong trào
 
Gửi ý kiến