Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:07' 13-09-2016
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 275
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: /KH-LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày tháng 9 năm 2016


KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động Ngoại khóa - Năm học 2016-2017


Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 nằm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường THCS Liêng Trang và tình hình thực tế của đơn vị, bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngoại khóa năm học 2016 – 2017 với những nội dung và thời gian cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích.
Hoạt động ngoại khóa là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học của các môn văn hóa ở trên lớp, là sự tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học trên lớp, gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh.
Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa và là sân chơi của học sinh. Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, phát huy tính sáng tạo, tích cực học tập và tinh thần đoàn kết trong học đường, qua đó góp phần xây dựng “ trường học thân thiện và học sinh tích cực”.
2. Yêu cầu.
Một số hoạt động như: Hoạt động rèn luyện kĩ năng tuyên truyền; Hoạt động nghệ thuật; Hoạt động sáng tạo trẻ; Hoạt động sự kiện; Hoạt động phong trào; Hoạt động Giáo Dục Quốc Phòng; Hoạt động công tác xã hội…
Mỗi tổ chuyên môn, mỗi tổ chức đoàn thể, các khối lớp trong nhà trường tham gia hưởng hứng các hoạt động theo chủ đề phù hợp trong năm.
II. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC
1. Ban chỉ đạo.
TT
Họ và tên
Chức vụ
Phân công

1
Thầy Phan Văn Diễn
Hiệu trưởng
Trưởng ban

2
Cô Nguyễn Thị Mộng Trinh
Phó hiệu trưởng
Phó ban

3
Thầy Dương Đức Thanh
Phó hiệu trưởng
Phó ban

4
Cô Nguyễn Thị Xuân
TPT Đội
Thành viên

5
Cô Ngô Thị Thanh Bình
BT Chi đoàn
Thành viên


2. Ban tổ chức.

TT
Họ và tên
Chức vụ
Phân công

1
Cô Nguyễn Thị Mộng Trinh
Phó hiệu trưởng
Trưởng ban

2
Cô Nguyễn Thị Xuân
TPT Đội
Phó ban

3
Cô Ngô Thị Thanh Bình
BT Chi đoàn
Thành viên

4
Cô Lê Thị Kiều Thu
TTCM
Thành viên

5
Cô Nguyễn Thị Thùy Dung
TTCM
Thành viên

6
Cô Võ Thị Kim Sen
TTCM
Thành viên

7
Thầy Hồ Đình Ngũ
TTCM
Thành viên

8
Cô Nguyễn Thị Hương
TTCM
Thành viên

9
Cô Nguyễn Thị Thấm
Khối trưởng K 6
Thành viên

10
Thầy Phan Văn Tân
Khối trưởng K 7
Thành viên

11
Cô Lương Mỹ Quỳnh Lam
Khối trưởng K 8
Thành viên

12
Cô Lê Vũ Tuyết Trang
Khối trưởng K 9
Thành viên


III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

TT
Nội dung
Phụ trách
Thời gian

1
Các hoạt động VHVN - TDTT chào mừng năm học mới; Giáo dục pháp luật
Liên đội, Chi đoàn giáo viên
Tháng 9/2016

2
Hoạt động tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông.
Khối trưởng GVCN &TPT Đội
Tháng 10/2016

3
Tổ chức hùng biện tiếng Anh.
Tổ Anh – TD- N - H
Tháng 11/2016

4
Hoạt động “ Vui để học”
5 tổ chuyên môn
Tháng 12/2016

5
Hoạt động giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; Phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; và các tệ nạn xã hội.
Tổ Hóa – Sinh – Lý – Công nghệ
Tháng 1,2/2017

6
Hoạt động sự kiện (chào mừng 8/3 và 26/3)
Chi đoàn giáo viên, Liên Đội
Tháng 3/2017

7
Hoạt động giáo dục tuyên truyền về biến đổi khí hậu; Bảo vệ môi trường.
Tổ Sử - Địa - GDCD
Tháng 4/2017


8
Giáo dục kỹ
 
Gửi ý kiến