Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH KIEM TR NOI BO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Kắc Duy
Ngày gửi: 22h:46' 01-06-2019
Dung lượng: 135.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT BÌNH ĐẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LỢI Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Số : /KH-TH Thừa Đức, ngày 20 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ
Năm học: 2018 – 2019


Căn cứ vào hướng dẫn số: 946/PGD&ĐT – VP, ngày 11 tháng 9 năm 2018của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Đại, về việc xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra Năm học 2018-2019.
- Căn cứ vào tình hình thực tế việc thực hiện nhiệm vụ của trường trong năm học 2018-2019;
- Trường Tiểu Hòa Lợi xây dựng kế hoạch kiểm tra của nhà trường năm học 2018-2019 như sau:
I- Đánh giá những ưu khuyết điểm đối với nhiệm vụ kiểm tra năm học 2017 – 2018 và những thuận lợi khó khăn trong năm học 2018-2019;
1. Những ưu khuyết điểm đối với nhiệm vụ kiểm tra năm học 2017 – 2018
a) Mặt mạnh:
Trong năm học 2017 – 2018 trường đã đưa ra kế hoạch kiểm tra nội bộ và đạt được chỉ tiêu đề ra.
- Toàn diện 3 giáo viên. Xếp loại : Tốt: 03 giáo viên
- Kiểm tra chuyên đề: 02 giáo viên
*Xếp loại : Tốt: 02 giáo viên.
- Kiểm tra hoat động thư viện, thực hiện tốt, đúng đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.
- Việc thu chi trường đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, đảm bảo tính dân chủ, có công khai minh bạch hàng tháng.
- Kiểm tra chuẩn nghề nghiệp tất cả giáo viên đều đạt chuẩn
Qua kiểm tra nội bộ đã đưa hoạt động trường đi vào nề nếp, dạy và học của trường nâng dần về chất lượng.
b) Mặt hạn chế:
- Kế hoạch kiểm tra đôi lúc chưa đảm bảo theo đúng thời gian đề ra ( Do bị động vì công việc chung).
- Đa số giáo viên làm công tác kiểm tra chưa qua trường lớp còn lúng túng trong nghiệp vụ, cách làm thủ tục ( Biên bản)
2. Những khó khăn thuận lợi trong năm học 2018- 2019
Thuận lợi:
- Được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của PGD&ĐT.
- BGH đã xác định được đối tượng cần kiểm tra, kiểm tra về nội dung gì một cách chủ động, khách quan.
- Tập thể giáo viên, đội ngũ CB làm công tác kiểm tra có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, công tâm thống nhất cao.
- Đa số CB-GV đều có ý thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra hàng năm.
b) Khó khăn:
- CBGV làm công tác kiểm tra mới nhận nhiệm vụ, chưa qua trường lớp nên còn lúng túng trong nghiệp vụ.
II- Mục tiêu, nhiệm vụ
-Tiếp tục xây dựng nền nếp, trật tự kỷ cương trong nhà trường. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giáo viên gương mẫu; đảm bảo duy trì sĩ số đến cuối năm.
- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Thực hiện tốt việc lồng ghép giáo dục môi trường và giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh nước sạch, giáo dục kĩ năng sống, văn hóa lịch sử, địa lý địa phương, GD tài nguyên môi trường, biển đảo, biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu ở các khối lớp. Đánh giá và xếp loại HS theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo.
-Đánh giá việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phân hoá đối tượng, tập trung và phát huy tính tích cực của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, để nâng cao kỹ năng tự tìm hiểu kiến thức đối với học sing và nâng cao tay nghề cho giáo viên, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
-Kiểm tra các mặt hoạt động nhằm hỗ trợ GV hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm học.
- Kiểm tra các bộ phận: Thư viện. Kế toán, Cán bộ phụ tráchVăn thư nhằm giúp cho nhà trường hoạt động có hiệu quả cao.
III. Nội dung kiểm tra:
1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo, viên chức người lao động.

1.1. Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo:
- Kiểm tra dánh giá phẩm chất chính trị lối sống:
Kiểm tra đánh giá việc thực hiện chỉ thi 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hố Chí Minh. Những quy định nhà giáo không được làm, Quyết
 
Gửi ý kiến