Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Huỳnh Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:49' 25-06-2020
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 204
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ................
TRƯỜNG TH ................
Số: /KH-TrTHYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................, ngày 02 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức kiểm tra định kỳ năm học 2019 - 2020
Căn cứ vào công văn số: 326 ngày 10 tháng 9 năm 2019 của phòng giáo dục và đào tạo ................ về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
Căn cứ kế hoạch số 08/KH-THYT, ngày 25/9/2019 của Trường TH ................ về kế hoạch hoạt động năm học, tổ chức kiểm tra định kỳ năm học 2019- 2020.
Căn cứ thông tư số 22/2016/TT-BGD-ĐT, ngày 22/9/2016 của BGD&ĐT.
Trường tiểu học ................ xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm định kỳ năm học 2019- 2020 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu.
Tổ chức kiểm tra định kỳ năm học 2019 - 2020 nhằm kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, để đánh giá, xếp loại học sinh theo thông tư 22 của BGD&ĐT, tổng hợp kết quả học tập của học sinh, chất lượng giáo dục của nhà trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.
Qua tổ chức kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng dạy học của giáo viên, tích cực học tập của học sinh, chấm và lấy điểm đúng theo quy định và đáp án, đồng thời qua kiểm tra nhằm ngăn chặn, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, thiếu dân chủ và chấn chỉnh kỷ cương nề nếp và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
2. Nội dung.
Tổ chức kiểm tra định kỳ năm học 2019- 2020
Rà soát chương trình học theo đúng quy định.
Tổ chức ôn tập cho học sinh từ lớp 1đến lớp 5
Thành lập hội đồng ra đề theo phương án, thành lập hội đồng coi kiểm tra, thành lập hội đồng chấm bài kiểm tra.
3. Thời gian kiểm tra cụ thể:
* Đối với Môn nhận xét giáo viên căn cứ vào thực tế giảng dạy dựa theo
phân phối chương trình, chuẩn KTKN, điều chỉnh nội dung học kỳ II, nhận xét đánh giá năm học 2019-2020.
* Đối với Môn Khoa sử địa khối lớp 4-5 và môn Tiếng Anh khối lớp 3, 4, 5
năm học 2019-2020.

Ngày kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Môn kiểm tra


Sáng thứ 4, ngày 1/7/2020

Từ tiết 1 - 2
Khoa học, lịch sử, địa lý K 4+5
Tiếng Anh K3Từ tiết 3 - 4

Tiếng Anh K4

Chiều thứ 4, ngày 1/7/2020

Từ tiết 1 - 2

Tiếng Anh K5


*Đối với môn Tiếng việt -Toán các lớp từ 1- 5.

Ngày kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Môn kiểm tra


Sáng thứ 5, ngày 2/7/2020


7h30 đến 8h10

Phần đọc hiểu8h25 đến 9h25

Chính tả- Tập làm văn

Sáng thứ 6, ngày 3/7/2020

7h30 đến 8h30p

Toán


Chiều thứ 6, ngày 3/7/2020

Chiều từ 14h đến 16h30

Chấm bài tại trường


*Đối với GV
Ngày
Nội dung
Ghi chúNgày thứ 2, 3, 4 ngày
6 - 8/7/2020
Thời gian làm việc:
Buổi sáng từ 7h30 dến 11h
Buổi chiều từ 14h dến 16h30
Chấm, vào điểm, tổng hợp, báo cáo kết quả.


Các môn đã kiểm tra, đánh giá nhận xét, Khoa, sử, địa khối 4-5. Tiếng Anh khối 3-4-5.
Môn Toán, Tiếng việt.


4. Tổ chức thực hiện.
Tổ chuyên môn, giáo viên tổ chức thực hiện bám sát theo chuẩn kiến thức kĩ
năng, dựa theo phương án hướng dẫn ra đề của trường, coi kiểm tra đúng quy chế, chấm kiểm tra theo đáp án. Tuyệt đối không được trái với quy chế, quy định của
chuyên môn.
Tổ chức xét học sinh hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành CTTH theo kế hoạch chung của phòng nhà trường có kế hoạch thông báo sau.
Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ năm học 2019-2020 của trường TH ................. Đề nghị các tổ chuyên môn, các giáo viên, nghiên cứu thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc kịp thời báo cáo Ban giám hiệu.
Nơi nhận:
- Các tổ trưởng TCM
- Các thành viên hội đồng kiểm tra
- Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG.....................................


Avatar

Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020

 
Gửi ý kiến