Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch năm học 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:42' 16-09-2017
Dung lượng: 358.0 KB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD – ĐT AYUN PA CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DỰ THẢO

 Ayun Pa, ngày 7 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH
NĂM HỌC 2017 – 2018

- Thực hiện công văn số 3718/BGDĐT – GDTrH ngày 15/8/2017 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 của của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 1538/SGD ĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục & Đào tạo.
- Căn cứ công văn số /PGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017-2018 ngày /9/2017 của phòng GD-ĐT Ayun Pa.
- Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ của trường năm học 2017-2018. Trường THCS Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa xây dựng Kế hoạch năm học 2017-2018 như sau:
PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

Năm học 2016-2017 là năm thứ tư tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương 8 - khóa XI và triển khai chương trình hành động và Chiến lược phát triển giáo dục của Bộ GD&ĐT giai đoạn 2011 – 2020.
Trường THCS Nguyễn Huệ tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích trong dạy và học giữ vững tập thể lao động xuất sắc.
1. Thuận lợi:
1.1/ Tình hình địa phương:
Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các bậc cha mẹ học sinh.
Trường THCS Nguyễn Huệ đứng chân trên địa bàn phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa. Một phường có trường mầm non Hoạ Mi và hai trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, thuận lợi về giao thông, là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của địa phương. Phần lớn Cha mẹ học sinh luôn quan tâm đến việc học tập của con em, là nhịp cầu nối liền với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh.
Điều kiện phục vụ cho hoạt động dạy và học như phòng học, bàn ghế, trang thiết bị được đáp ứng khá đầy đủ cho các hoạt động của nhà trường.
1.2/ Tình hình đội ngũ CB-GV-NV và Học sinh:
Trường có 24 lớp;897 HS; Nữ : 428; HS Dân tộc thiểu số: 22.
Cán bộ - Giáo viên - nhân viên : 60 ( nữ 46; biên chế 55; HĐ 5 ).
Trong đó : CBQL : 03 - Nữ : 0
Giáo viên : 50 - Nữ : 44
TPT Đội : 01- Nữ : 01
Nhân viên : 06 - Nữ : 02 ( hợp đồng 2 NV bảo vệ: 1 BV HĐ theo NĐ 68 và 1 Bảo vệ HĐ ngắn hạn )
Trình độ chuyên môn : ĐHSP : 48
CĐSP : 8
Trung cấp: 02 (1 Kế toán - 1 y tế học đường)
Biên chế : 6 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng.
Đảng viên : 19 đ/c.
1.3/ Chất lượng đội ngũ và hiệu quả giáo dục:
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đảm bảo trình độ chuyên môn - nghiệp vụ, có ý thức trách nhiệm cao, có năng lực trong giảng dạy và giáo dục học sinh, chất lượng giáo dục mũi nhọn được tăng lên, xứng đáng với truyền thống một trường trọng điểm bậc THCS của thị xã AyunPa.
- Học sinh: Phần lớn các em chăm chỉ học tập và rèn luyện về đạo đức, chấp hành tốt nội qui nhà trường.
- Chất lượng và hiệu quả giáo dục đạt ở mức 96,18% trung bình trở lên, tỉ lệ học sinh lên lớp sau khi rèn luyện trong hè và thi lại là 98,85%, tỉ lệ học sinh giỏi cấp trường 23,2 % ( cao hơn 4,3% so với năm học trước ); khá 37,1% ( cao hơn năm học trước 2%). Kết quả này cao hơn so với năm học trước và tiếp tục dẫn đầu toàn thị xã về đội ngũ học sinh giỏi các cấp.
- Các hoạt động ngoại
 
Gửi ý kiến