Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch thi đua - khen thưởng năm học 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:45' 14-10-2015
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
____________________

Số: /KH-TĐ-KT -THCS-ĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________________________

Đạ Long, ngày tháng 10 năm 2015


KẾ HOẠCH
Thi đua năm học 2015 - 2016

Căn cứ Nghị định số: 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ luật số: 39/2013/QH13 luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số: 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số: 39/2012/NĐ - CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 42/2010/NĐ - CP 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số: 65/2014/NĐ - CPCăn cứ Nghị định số: 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Quyết định số: 25/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Lâm Đồng;
Căn cứ hướng dẫn liên tịch số: 706/LT-HĐTĐKH-SGDĐT ngày 20/5/2013 của Hội đòng thi đua khen thưởng tỉnh Lâm đồng – Sở GD&ĐT Lâm Đồng Hướng dẫn thi đua – khen thưởng trong ngành giáo dục đào tạo;
Thực hiện công văn số: 187/PG&ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của phong GD&ĐT Đam Rông V/v Hướng dẫn công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2015 – 2016;
Nay trường THCS Đạ Long xây dựng kế hoạch thi đua – khen thưởng năm học 2015 – 2016 như sau:
I. Mục đích của công tác thi đua – khen thưởng trong năm học:
Thi đua nhằm tạo động lực động viên lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nghề, yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì sự phát triển của nhà trường.
II. Nguyên tắc của thi đua:
Tự nguyện, tự giác, công khai
Đoàn kết, hợp tác cùng phát triển
III. Nguyên tắc khen thưởng:
Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời
Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng.
Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.
Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
IV. Các phong trào thi đua trọng tâm:
Thi đua Dạy tốt - Học tốt, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, duy trì phát triển chất lượng phổ cập giáo dục, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, thi đua đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trong đơn vị.
V. Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua:
1. Cá nhân
a. Lao động tiên tiến:
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao
+ Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, có tinh thần tự học tự cường đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua.
+ Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường.
+ Có đạo đức lối sống lành mạnh
+ Đạt ít nhất 1 trong 2 giai đoạn thi đua của năm học
b. Chiến sỹ thi đua:
Bình xét 15% trong tổng số lao động tiên tiến ( Hình thức bỏ phiếu kín)
2. Tập thể:
a. Tập thể trường tiên tiến: Có 50% cá nhân đạt danh hiệu thi đua, không có cá nhân bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
 
Gửi ý kiến