Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach thi hoc ky 2 nam 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đăng Dương
Ngày gửi: 08h:31' 11-04-2019
Dung lượng: 96.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN BÙ ĐĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Nghĩa Bình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: /KH-THCS NB Nghĩa bình, ngày 9 tháng 4 năm 2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2018 - 2019
-------(-------
Căn cứ công văn số 626/SGD ĐT-GDTrH ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Sở GD-ĐT Bình Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THCS năm học 2018-2019 .
Căn cứ công văn số 192/PGD ĐT-GDTrH ngày 4 tháng 4 năm 2019 của phòng GD-ĐT Bù Đăng về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THCS năm học 2018-2019 .
Nay Trường THCS Nghĩa Bình xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ II, cụ thể như sau :
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1/ Mục đích :
      Kì thi học kì II nhằm đánh giá tình hình học tập của các em học sinh trong thời gian qua, từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời cách dạy và cách học của giáo viên và học sinh, qua đó giúp các thầy cô giáo phân biệt được các em có năng lực học tập thật sự, để đinh hướng nghề nghiệp trong tương lai. Qua kì thi kiểm tra học kì II để đánh giá đúng thực lực của từng học sinh  làm căn cứ xét lên lớp và xét tốt nghiệp
    2/ Yêu cầu :
- Yêu cầu các đồng chí giáo viên cùng học sinh thực hiện nghiên túc hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kì II để mang lại kết quả cao nhất.
- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá học sinh, không chạy theo thành tích khi kiểm tra, đánh giá và xếp loại.
- Thực hiện đúng quy định của Thông tư 58/2011/BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh.
- Yêu cầu các Tổ chuyên môn, giáo viên được phân công ra đề kiểm tra đảm bảo tính chính xác, trong chương trình học sinh đã học, chú ý đến tính vừa sức, đánh giá và phân loại được đối tượng, đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: Biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, dành tối thiểu 50% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng;
- Đối với các môn tự nhiên và xã hội cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã học, hạn chế ghi nhớ máy móc.
II. Quy định chung về hình thức ra đề, in sao đề :
1/ Hình thức ra đề, thời lượng khối 9 :
a/ Đối với các môn theo đề chung của Sở và của phòng:
Các môn của sở : Toán, Anh, Văn ( Khối 9 )
Các môn của phòng : Toán, Anh, Văn ( Khối 6 ,7 , 8 )
b/ Đối với các môn kiểm tra theo đề của trường :
- Gồm có các môn : Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh, GDCD, Công nghệ, Thể dục, Tin Học, Mỹ Thuật
- BGH giao cho TTCM phân công GV ra đề, phản biện đề, yêu cầu các nhóm bộ môn thảo luận, thống nhất xây dựng đề cương ôn tập và xây dựng ma trận đề thống nhất của bộ môn theo từng khối. Ra đề theo hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận phù hợp với đặc trưng bộ môn, thời lượng 45 phút( Mỗi môn 2 đề ).
- Yêu cầu nộp ma trận đề + đề + đáp án chậm nhất ngày 12/4/2019 cho CM.
- Bộ phận văn phòng có trách nhiệm in sao đề theo đúng số lượng học sinh và phòng thi quy định, đảm bảo tính bảo mật của đề thi.
c / Thời gian kiểm tra học kỳ II – Năm học 2018-2019 :
Ngày Thi
Môn Thi
Khối
Buổi
Thời Gian Làm Bài
Giám thị coi thi


22/4/2019
(Thứ 2)


- Lý9


sáng

- Từ 7 h 30’ đến 8 h 15’


Thầy Bình, Thầy Thành

Thầy Thành, Cô Trinh- Địa


- Từ 8 h 45’ đến 9 h 30’

23/4/2019
(Thứ 3)

- Văn
9Sáng
- Từ 7 h 30’ đến 9 h 00’

Thầy Duy, Cô Thảo- Sinh
- Từ 9h 30’ đến 10 h
 
Gửi ý kiến