Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018 - 2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Trần Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:18' 14-09-2018
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG

Số /KH-THCS ĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Đạ Long, ngày tháng 09 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018 - 2019

Thực hiện công văn số: 123/PGD&ĐT-LĐLĐ ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Phòng và Liên Đoàn lao động huyện Đam Rông về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018 - 2019.
Nay Nhà trường và Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức Hội nghị CBCCVC đầu năm học 2018 - 2019 với nội dung như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
1. Phát huy dân chủ trong hoạt động nhà trường để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục trong năm học 2018 - 2019.
2. Thống nhất nội dung nghị quyết hội nghị CBCCVC của đơn vị. Thống nhất các chỉ tiêu, giải pháp, biện pháp thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.
3. Tổ chức hội nghị với tinh thần gọn nhẹ, dân chủ, đoàn kết, thiết thực và thống nhất của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường.
II. Nội dung hội nghị:
1. Thời gian:
- Thời gian tổ chức hội nghị ở tổ trước ngày 20/9/2018.
- Thời gian tổ chức hội nghị toàn trường ngày 27/9/2018.
2. Địa điểm: Tại trường THCS Đạ Long.
3. Thành phần:
- Đại biểu mời: Lãnh đạo phòng giáo dục; Lãnh đạo LĐLĐ huyện; Lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Đạ Long; đại diện hội cha mẹ học sinh.
- Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
4. Nội dung:
- Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học qua; Thống nhất kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;
- Thống nhất về Quy chế làm việc của đơn vị; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế Thi đua - Khen thưởng;
- Thông qua Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường;
- Giải đáp thắc mắc các chế độ chính sách đối với người lao động;
- Công khai về ngân sách tài chính trong đơn vị;
- Triển khai kế hoạch hoạt động giám sát của Ban TTND; Bầu BTTND.
- Phát động thực hiện phong trào thi đua trong năm học mới.
5. Tổ chức thực hiện:
a. Phân công chuẩn bị nội dung:
- Phân công đồng chí Diễn soạn dự thảo: Báo cáo tình hình đầu năm và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; Quy chế Thi đua - khen thưởng gửi các tổ thảo luận, góp ý hoàn thành trước ngày 22/9/2018.
- Phân công đồng chí Hiệp soạn dự thảo: Quy chế làm việc và lấy ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung hoàn thành trước ngày 22/9/2018.
- Phân công đồng chí Tý soạn dự thảo: Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường; lấy ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung hoàn thành trước ngày 22/9/2018.
- Phân công đồng chí Quý - Kế toán soạn dự thảo: Quy chế chi tiêu nội bộ; Chuẩn bị báo cáo công tác tài chính đến 25 tháng 9 năm 2018 và Dự toán tài chính năm học 2018 - 2019.
- Phân công đồng chí Nhi - Thư ký hội đồng: Dự thảo Nghị quyết hội nghị CBCCVC; Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức; Tổng hợp kết quả đăng ký thi đua của cá nhân và tập thể theo mẫu quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 25/9/2018.
- Phân công đồng chí Giáp - BTTND: Chuẩn bị báo cáo hoạt động của BTTND và phương hướng hoạt động của BTTND trong năm học mới.
- Phân công đồng chí Linh - Nhân viên văn phòng: Chuẩn bị phô tô, in ấn tài liệu; chuẩn bị nước uống phục vụ hội nghị.
b. Phân công chuẩn bị trang trí hội nghị: (Chi Đoàn Giáo viên)
- Chuẩn bị phòng họp hội nghị (30 chỗ ngồi). Bàn chủ tọa (02 chỗ ngồi); bàn thư ký (02 chỗ ngồi); bàn đại biểu (05 chỗ ngồi), tất cả có khăn trải bàn và bình hoa. Chuẩn bị loa máy âm thanh và bục phát biểu. Có cây xanh trong phòng hội nghị và trên khán đài.
- Băng rôn: “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ HỘI
 
Gửi ý kiến