Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kehoat bdtx

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hận (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:16' 12-05-2015
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
                                                                                                                
PHÒNG GD  VÀ ĐT HUYỆN BUÔN ĐÔN
TRƯỜNGTHCS  NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
 


KẾ HOẠCH
TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS, NĂM HỌC 2015-2016
Họ và tên:. LÊ THIỆN ĐỨC......  
Ngày, tháng, năm sinh:10/07/1978. Năm vào ngành: 1999
Chức vụ: GV . Tổ chuyên môn: TOÁN - TIN
Trình độ chuyên môn: ĐH SƯ PHẠM TOÁN
Nhiệm vụ được giao trong năm học: DẠY MÔN TOÁN 8,9
1. Mục tiêu:
-  Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp. -  Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành. -  Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Đảm bảo mỗi cán bộ quản lí, giáo viên trong nhà trường đều được tham gia bồi dưỡng, bám sát các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. - Bồi dưỡng có trọng tâm tập trung váo các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn trong quá trình công tác. - Nhà trường tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên. - Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.
2. Hình thức bồi dưỡng:
- Thực hiện qua hình thức: - Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung. - Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu. - Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa qua mạng Internet. - Sinh hoạt chuyên đề, dạy thử nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường tổ chức.
3. NỘI DUNG a. Nội dung bồi dưỡng 1: Thời lượng: 30 tiết Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của ngành: Các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở.
STT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
PHƯƠNG PHÁP
THỜI GIAN
SỐ TIẾT

Tự học
Tập trung

    1
- Công văn số: 3008/CT – BGDĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015. -
  - BD tập trung hè 2014 - GV tự học: Tự nghiên cứu trên mạng, nghiên cứu tài liệu sách, báo...
Tháng  8,9/2014
0 tiết
5 tiết

2
- Xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn cấp THCS.
- BD tập trung - GV tự học: tự nghiên cứu trên mạng, nghiên cứu tài liệu sách, báo...
Tháng  8,9/2014
8 tiết
0 tiết

3
- Kiểm tra đánh giá quá trình dạy học theo định hướng phát triển học sinh THCS. - Biên soạn câu hỏi bài tập và xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của môn học cấp THCS.
- BD tập trung hè 2014  
Tháng  8,9/2014
17 tiết
0 tiết

b. Nội dung bồi dưỡng 2: Thời lượng: 30 tiết Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng theo dự án:
STT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
PHƯƠNG PHÁP
THỜI GIAN
SỐ TIẾT

Tự học
Tập trung

1            
- Bồi dưỡng chính trị và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015. - Phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông: Dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn. - Tập huấn tổ chuyên môn cấp THCS về đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn qua nghiên
 
Gửi ý kiến