Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ket quả thi HK1 năm học 2017-2018 - KHỐI 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:36' 01-01-2018
Dung lượng: 153.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
TT Họ và tên Lớp Văn Lý Sử Toán Anh Hóa Địa Sinh CD Tổng X.thứ
1 Trịnh Thị An 12A1 8 8 10 8 9 7 50 17
2 Lê Trường Anh 12A1 7 7 10 7 10 8 49 25
3 Nguyễn Thế Anh 12A1 7 10 10 7 10 7 51 10
4 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12A1 8 10 10 10 10 9 57 1
5 Trịnh Đức Anh 12A1 6 7 5 5 8 7 38 284
6 Trịnh Thị Bảo Anh 12A1 8 10 10 8 10 6 52 6
7 Trịnh Thị Phương Anh 12A1 7 10 9 8 10 6 50 17
8 Lê Tuấn Dũng 12A1 6 9 10 8 8 8 49 25
9 Lê Tiến Đạta 12A1 7 10 9 6 10 6 48 36
10 Lê Tiến Đạtb 12A1 7 10 10 5 10 8 50 17
11 Hoàng Minh Đức 12A1 7 10 10 5 10 7 49 25
12 Lê Huy Hoàng 12A1 7 8 10 8 10 5 48 36
13 Phạm Huy Hoàng 12A1 6 9 10 9 9 6 49 25
14 Nguyễn Thị Ánh Hồng 12A1 6 9 10 9 9 5 48 36
15 Trịnh Văn Huy 12A1 7 7 9 5 9 9 46 68
16 Trịnh Quốc Khánh 12A1 7 10 10 8 10 7 52 6
17 Hà Trung Kiên 12A1 7 7 9 4 10 9 46 68
18 Trịnh Trung Kiên 12A1 7 10 10 7 10 8 52 6
19 Phạm Tùng Lâm 12A1 7 9 10 7 10 8 51 10
20 Phạm Thị Mai Linh 12A1 6 7 10 4 10 7 44 105
21 Lê Đức Mạnh 12A1 6 8 9 6 10 5 44 105
22 Nguyễn Duy Mạnh 12A1 7 8 9 4 10 5 43 143
23 Trần Tuấn Minh 12A1 6 8 8 4 26 482
24 Nguyễn Thị Yến Nhi 12A1 8 8 9 8 10 7 50 17
25 Ngô Thị Minh Phương 12A1 7 5 10 8 10 8 48 36
26 Nguyễn Trọng Sơn 12A1 6 9 9 8 10 7 49 25
27 Nguyễn Trọng Tấn 12A1 7 9 10 8 10 7 51 10
28 Nguyễn Văn Thái 12A1 6 8 9 8 9 7 47 57
29 Nguyễn Xuân Thành 12A1 6 9 10 7 10 6 48 36
30 Nguyễn Hồng Thịnh 12A1 6 9 10 8 10 7 50 17
31 Nguyễn Ngọc Thuỷ 12A1 7 9 9 7 9 5 46 68
32 Hoàng Thanh Trang 12A1 7 10 10 9 10 10 56 2
33 Lê Văn Trung 12A1 6 6 10 4 9 9 44 105
34 Nguyễn Trần Quốc Tuấn 12A1 6 3 8 6 9 5 37 318
35 Phạm Văn Tường 12A1 5 7 10 9 10 7 48 36
36 Nguyễn Thị Tuyết 12A1 6 6 9 8 9 8 46 68
37 Yên Thị Hồng Uyên 12A1 8 7 10 7 10 10 52 6
38 Lưu Thị Hồng Vân 12A1 7 9 10 5 10 7 48 36
39 Lê Tuấn Vũ 12A1 6 5 9 5 9 8 42 174
40 Vũ Hà Vy 12A1 8 10 10 8 10 9 55 3
41 Mạch Thị Hải Yến 12A1 8 9 10 6 10 6 49 25
6.8 8.3 9.5 6.9 9.7 7.2
1 Ngô Nguyễn Ngọc An 12A2 6 4 5 3 8 7 33 430
2 Hà Thị Mai Anh 12A2 7 7 9 7 10 8 48 36
3 Lưu Tuấn Anh 12A2 7 7 8 7 10 9 48 36
4 Ngô Tuấn Anh 12A2 8 6 9 7 9 8 47 57
5 Nguyễn Thị Ánh 12A2 8 9 10 7 10 7 51 10
6 Trịnh Quốc Cảnh 12A2 7 3 10 5 25 484
7 Lê Linh Chi 12A2 6 7 8 4 7 5 37 318
8 Nguyễn Phú Dung 12A2 6 5 10 7 10 9 47 57
9 Nguyễn Mạnh Dũng 12A2 5 6 7 6 6 5 35 383
10 Vũ Thành Đạt 12A2 6 9 9 6 10 6 46 68
11 Nguyễn Minh Đức 12A2 4 6 8 5 8 6 37 318
12 Trịnh Thị Hà 12A2 7 7 9 6 10 5 44 105
13 Lê Thanh Hải 12A2 6 7 10 6 9 6 44 105
14 Trịnh Thị Ngọc Hân 12A2 7 6 8 5 10 5 41 202
15 Trịnh Minh Hiệp 12A2 6 8 10 9 10 5 48 36
16 Lê Đình Hiểu 12A2 6 8 10 6 9 4 43 143
17 Nguyễn Huy Hoàng 12A2 6 8 10 9 7 4 44 105
18 Đinh Quang Hùng 12A2 6 9 10 5 10 6 46 68
19 Lê Đức Hùng 12A2 6 6 6 4 7 6 35 383
20 Lê Thanh Hùng 12A2 7 5 7 6 8 6 39 255
21 Trần Văn Ka 12A2 7 5 9 8 7 7 43 143
22 Nguyễn Phú Khang 12A2 7 7 9 8 10 7 48 36
23 Trịnh Thị Linh 12A2 6 9 9 5 10 6 45 89
24 Ngô Văn Long 12A2 6 7 8 7 9 5 42 174
25 Hoàng Ngọc Mai 12A2 7 6 10 6 10 5 44 105
26 Khương Ngọc Nam 12A2 5 6 8 7 9 6 41 202
27 Trịnh Vũ Thành Nam 12A2 7 6 10 8 10 7 48 36
28 Nguyễn Thị Nhung 12A2 7 7 10 7 9 8 48 36
29 Lê Xuân Phú 12A2 6 6 8 6 8 7 41 202
30 Trịnh Trọng Tài 12A2 7 7 10 8 9 5 46 68
31 Trịnh Hoàng Tân 12A2 6 8 10 8 9 5 46 68
32 Lưu Thanh Thuỷ 12A2 6 8 9 7 9 5 44 105
33 Nguyễn Thị Trang 12A2 6 5 9 6 9 6 41 202
34 Phạm Thuỳ Trang 12A2 7 5 9 7 9 9 46 68
35 Bùi Thanh Tuấn 12A2 8 9 10 8 10 6 51 10
36 Trịnh Anh Tuấn 12A2 5 6 10 9 8 6 44 105
37 Vũ Đức Tuấn 12A2 6 5 8 7 8 7 41 202
38 Lê Thanh Tùnga 12A2 5 6 8 5 8 7 39 255
39 Lê Thanh Tùngb 12A2 6 7 10 7 8 7 45 89
40 Ngô Thị Xuân 12A2 8 6 9 6 10 7 46 68
41 Đào Thị Hải Yến 12A2 8 8 10 5 9 7 47 57
6.4 6.7 8.9 6.4 8.9 6.3
1 Lê Đức Anh 12A3 7 8 8 7 10 8 48 36
2 Nguyễn Tuấn Anh 12A3 6 5 3 3 9 6 32 443
3 Trịnh Đức Anh 12A3 5 8 7 5 7 5 37 318
4 Vũ Tiến Anh 12A3 7 7 8 4 7 5 38 284
5 Hoàng Ngọc Bách 12A3 6 10 10 7 10 6 49 25
6 Hải Hồng Chiến 12A3 7 6 8 3 6 4 34 409
7 Lê Minh Công 12A3 6 9 9 6 9 6 45 89
8 Cao Tiến Dũng 12A3 6 8 10 5 7 8 44 105
9 Cao Thị Mỹ Duyên 12A3 6 6 5 4 7 5 33 430
10 Trịnh Viết Đạt 12A3 6 8 6 4 7 4 35 383
11 Trịnh Hương Giang 12A3 7 9 9 7 10 5 47 57
12 Đào Thị Thu Hà 12A3 7 9 8 6 9 5 44 105
13 Vũ Thị Hạnh 12A3 7 9 9 5 10 5 45 89
14 Đinh Quang Hiệp 12A3 7 6 5 5 7 5 35 383
15 Bùi Văn Hiếu 12A3 6 4 9 6 8 5 38 284
16 Lê Công Hiếu 12A3 5 5 10 9 7 5 41 202
17 Đỗ Thu Hoài 12A3 7 9 9 9 9 3 46 68
18 Trần Đình Hoàng 12A3 7 6 8 9 6 6 42 174
19 Lê Thị Hương 12A3 6 5 6 4 9 7 37 318
20 Lưu Văn Hữu 12A3 6 8 10 4 9 9 46 68
21 Nguyễn Đức Huy 12A3 6 5 6 4 5 8 34 409
22 Đặng Trung Kiên 12A3 6 8 10 4 9 7 44 105
23 Lê Thị Linh 12A3 6 4 5 5 10 7 37 318
24 Trị
 
Gửi ý kiến