Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KH BDTX CHUẨN 2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đặng thị thanh
Ngày gửi: 09h:37' 01-07-2019
Dung lượng: 135.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Viết Nội)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGỌC LẶC
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lam Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2018KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Họ và tên giáo viên: ĐẶNG THỊ THANH Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên - Tổ chuyên môn số 2
Công việc chuyên môn : Dạy Mĩ thuật.
I. Mục tiêu của việc BDTX:
Đáp ứng thực tại mới là nâng cao trình độ chuyên môn, phù hợp với nhiệm vụ của ngành, PGD, nhà trường giao cho năm học 2018 - 2019 về việc phát triển giáo dục chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, bản thân tôi cần bồi dưỡng để nắm vững những kiến thức với yêu cầu phát triển Giáo dục - Đào tạo trong tình hình mới đó là:
1. Nắm được những nhiệm vụ chung, những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể trong năm học 2018- 2019 của UBND huyện Ngọc Lặc cũng như nhiệm vụ năm học của nhà trường để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
2. Nghiên cứu Chỉ thị số 16/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Tham khảo trên sách, báo, mạng Internet…về Cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó giáo viên đưa ra "Những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành giáo dục", để từ đó đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ vào công tác dạy học.
3. BDTX theo các TH tự chọn vào công tác dạy học hàng năm cụ thể.
- Hiểu được xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất, môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.
- Biết chủ động, linh hoạt trong xây dựng thư viện thân thiện phù hợp với vùng miền
- Xác định được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint và biết một tệp tin trình diễn....
- Biết cách để xây dựng cộng đồng thân thiện.
II. Nội dung BDTX:

1/Nội dung bồi dưỡng 1 (Khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết)

Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn của phòng GD&ĐT đối với cấp Tiểu học.

Giáo viên thuộc cấp, bậc, ngành học:
Số tiết
Nội dung bồi dưỡng
Tài liệu

Tiểu học
15
- Tiêp thu các chuyên đề: Sử Dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” (Học tập trung 4 tiết; Tự nghiên cứu 4 tiết);
- Tiếp thu chuyên đề Lồng ghép giáo dục Quốc phòng - An ninh. (Học tập trung 3 tiết; Tự nghiên cứu 4 tiết)
Phô tô tài liệu theo hướng dẫn của nhà trường


15
Học nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của huyện Ngọc Lặc và nhiệm vụ năm học của nhà trường: (Học tập trung 8 tiết; Tự nghiên cứu 7 tiết)
Phô tô tài liệu theo hướng dẫn của nhà trường.


2/Nội dung bồi dưỡng 2 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):

Bồi dưỡng theo các nội dung sau đây:

Giáo viên thuộc cấp, bậc, ngành học:
Số tiết
Nội dung bồi dưỡng
Tài liệu

Tiểu học
30
- Nghiên cứu Chỉ thị số 16/CP-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0;
- Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4;
- Tham khảo trên sách, báo, mạng Internet…về Cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó giáo viên đưa ra "Những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành giáo dục", để từ đó đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ vào công tác quản lý, dạy học trên phạm vi toàn Ngành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
- Viết bài về "Những cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành giáo dục".
Pôtô tài liệu theo hướng dẫn của nhà trường và tham khảo mạng Internet


 
Gửi ý kiến