Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KH THI ĐUA NH 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tấn Phước
Ngày gửi: 23h:11' 05-05-2017
Dung lượng: 9.9 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ THUẬN AN
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: .. /KH-THĐ An Thạnh, ngày … tháng … năm 2016
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục;
Căn cứ vào kế hoạch năm học. Trường THCS Trịnh Hoài Đức xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC
1. Mục đích:
- Thi đua khen thưởng là động lực phát triển của nhà trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy mọi tiềm năng lao động sáng tạo và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khắc phục mọi khó khăn;
- Qua các phong trào thi đua phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.
2. Yêu cầu
- Khi tham gia phong trào thi đua phải xác định rõ mục tiêu, đề ra các tiêu chí phấn đấu, biện pháp thực hiện trong từng thời gian cụ thể, sát hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của nhà trường.
- Nhà trường phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ khối trong nhà trường và Liên đội TNTP HCM, thường xuyên theo dõi và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua, có kế hoạch kiểm tra, đánh giá để phong trào thi đua nhà trường có kết quả tốt nhất.
3. Nguyên tắc
Việc tham gia phong trào thi đua phải được thực hiện trên nguyên tắc:
a) Tự nguyện, tự giác, công khai;
b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;
c) Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định chỉ tiêu thi đua, không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.
II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Đăng ký thi đua:
- Triển khai trong toàn thể CBGV, nhân viên về các tiêu chuẩn và danh hiệu thi đua. Cán bộ công chức, viên chức đăng ký danh hiệu thi đua theo mẫu gửi Hội đồng thi đua khen thưởng.
- Hội đồng thi đua khen thưởng sẽ tổng hợp lại để làm hồ sơ thi đua theo dõi.
2. Theo dõi thi đua:
- Hiệu trưởng nhà trường thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học để chỉ đạo và theo dõi công tác thi đua khen thưởng. Giúp việc cho Hội đồng thi đua khen thưởng có Ban thư ký thi đua khen thưởng.
- Hội đồng thi đua khen thưởng có trách nhiệm theo dõi công tác thi đua của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và báo cáo sơ kết học kỳ 1, báo cáo tổng kết cuối năm học, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân và của tập thể đơn vị; chủ trì bình bầu thi đua ở đơn vị.
3. Sơ kết, tổng kết và xét thi đua khen thưởng:
3.1. Tổ chức phát động thi đua làm 2 đợt:
Đợt 1: Từ tháng 15/8/2016 đến 24/12/2016
Đợt 2: Từ tháng 26/12/2016 đến tháng 26/5/2017
Sơ kết đợt I vào cuối HKI. Tổng kết phong trào thi đua, bình xét thi đua và đề nghị các danh hiệu thi đua và các cấp khen trước ngày 26/5/2017.
3.2. Quy trình đánh giá, xếp loại:
- Cuối học kỳ và cuối năm học nhà trường tổng hợp kết quả thi đua, báo cáo về hội đồng thi đua khen thưởng để Hội đồng thi đua họp đánh giá và bình bầu cá nhân và tập thể xuất sắc nhất trong phong trào thi đua.
- Căn cứ vào nội dung đánh giá và tiêu chuẩn thi đua của nhà trường, hội đồng thi đua đánh giá và xếp loại thi đua giáo viên theo từng đợt.
- Việc đánh giá xếp loại giáo viên được tiến hành theo trình tự sau:
Bước 1: Giáo viên tự đánh giá, xếp loại
Đối chiếu với Chuẩn, mỗi giáo viên tự đánh giá và ghi mức đạt được ở từng tiêu chuẩn vào Phiếu giáo viên tự đánh giá xếp loại thi đua.
Bước 2: Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại
Căn cứ vào kết quả tự đánh giá của giáo viên, tập thể tổ chuyên môn nhận xét, đánh giá thi đua ở tổ.
Bước 3:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓