Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

khảo sát kì 1 khối 10 (40 câu)1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hải Nam
Ngày gửi: 14h:01' 15-12-2017
Dung lượng: 111.0 KB
Số lượt tải: 286
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI THI THỬ LẦN 1
BIẾT
Câu 1: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Al (Z = 13) là:
A. 1s22s22p53s23p1. B. 1s22s22p63s13p2. C. 1s22s22p63s2. D. 1s22s22p43s23p3.
Câu 2: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 là liên kết:
A. Cộng hóa trị phân cực. B. Ion.
C. Hiđro. D. Cộng hóa trị không cực.
Câu 3: Trong phản ứng: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O. Nguyên tố clo:
A. Chỉ bị oxi hoá. B. Chỉ bị khử.
C. Không bị oxi hoá, không bị khử. D. Vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.
Câu 4: Cho phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu.Trong phản ứng trên mỗi ion Cu2+ đã:
A. Nhường 1 electron. B. Nhận 1 electron.
C. Nhường 2 electron. D. Nhận 2 electron.
Câu 5: Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: CO (k) + H2O (k) ⇄ CO2 (k) + H2 (k) ∆H < 0
Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi:
A. Cho chất xúc tác vào hệ. B. Thêm khí H2 vào hệ.
C. Tăng áp suất chung của hệ. D. Giảm nhiệt độ của hệ.
Câu 6: Trong 4 hỗn hợp sau đây, hỗn hợp nước Javen là:
A. NaCl + NaClO + H2O B. NaCl + NaClO2 + H2
C. NaCl + NaClO3 + H2O. D. NaCl + HClO + H2O.
Câu 7: Oxi không phản ứng trực tiếp với kim loại nào sau đây:
A. Au B. Fe C. Na D. Cu
Câu 8: Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. HCl trong dung môi nước. B. KOH nóng chảy.
C. MgCl2 nóng chảy. D. NaCl rắn, khan.
Câu 9: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân KNO3:
A. K2O, NO2 và O2. B. K, NO2, O2. C. KNO2, NO2 và O2. D. KNO2 và O2.
Câu 10: Sản phẩm thu được khi đốt cháy P trong oxi dư là:
A. P2O5. B. P2O3. C. P2O4. D. PO2.
Câu 11: Phản ứng nào silic là chất oxi hóa?
A. Si + 2F2SiF4 B. Si + O2 SiO2
C. 2Mg + Si Mg2Si D. Si + 2NaOH + H2O Na2SiO3 + 2H2
Câu 12: Cho hình vẽ sau mô tả qua trình xác định C và H trong hợp chất hữu cơ:
Hãy cho biết hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm chứa Ca(OH)2.
A. Có kết tủa trắng xuất hiện
B. Có kết tủa đen xuất hiện
C. Dung dịch chuyển sang màu xanh
D. Dung dịch chuyển sang màu vàng.
Câu 13. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. NaCl và AgNO3 B. HNO3 và NaHCO3
C. ZnCl2 và Na2CO3 D. Na2ZnO2 và KOH
Câu 14: Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường axit:
A. NaNO3 B. KClO4 C. Na3PO4 D. NH4Cl

HIỂU
Câu 1: Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm IA. Số hiệu nguyên tử của X là:
A. 19 B. 20 C. 18 D. 21
Câu 2: Nguyên tố X là phi kim có hoá trị cao nhất với oxi là a; hoá trị trong hợp chất khí với hiđro là b. Quan hệ giữa a và b là:
A. a + b = 8 B. a = b C. a – b = 8 D. a ≤ b
Câu 3: Cho phản ứng: 8Al + 15H2SO4 → 4Al2(SO4)3 + 3X + 12H2O. Trong phản ứng trên chất X là:
A. SO2. B. S. C. SO3. D. H2S.
Câu 4: Cho 8,3 gam Al và Fe tác dụng với HNO3 thu được 13,44 lít khí NO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp trên là:
A. 35,53% B. 32,53% C. 67,17% D. 56,15%
 
Gửi ý kiến