Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KHẢO SÁT ÔN THI TNTHPT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:06' 12-05-2022
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
BẢNG ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ MÔN
Toán
TT 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
1 B B D C B D B D B C A D A C D C B D D C A C C B
2 C B C D A B B A B C D D B C D D D B D A C A D D
3 A C B A D A A B C A A C B A D D B B B D C A B A
4 C D B D D D B B C C D D C C D B C A D D D B B D
5 D A C A B B D D B C C D D B C B D C C B C B C D
6 D C B A B B B D C D D C C C A C D B A A B C B D
7 D A A C D B D A D D C A B C B C C B A D D B C C
8 A C B D A D D C C B A B D D B C D C A A D B B A
9 D C D D C C B C B A B C B A B C B A B B A D A A
10 A D A A C D A C C C D D B B A A A A A A A C A B
11 A D B C A D D D A A B B A B B B A D D A B B A B
12 A A D C A A C B D A A D B D B A B A A C D D A B
13 A B D D B D B D A A D B C A C D A C B C B D A A
14 B A C D B A D C D D A C A A C B C C B B D C B C
15 B D D C B D D A D B D C A D C B D A C C C D B A
16 C A B C C B C A A B C A C B A D B A B D B B B D
17 D D A A D C C D B A C B D C A A D B A C C D A D
18 C A C D B A C C D B A B A D A D B A B A A A C C
19 D B A B A C A B D C D B A C C D C C D C D A D A
20 B D B C A C B A D B B A A A A A A B D D C A D B
21 A D A C B A C A C B D C C D C C C B A D B C A A
22 D D B A A B D B A B A D D A B D C D B B D A C B
23 A C B B C B D B C A B A D A A B C A C A D C D C
24 D B C C D A D D C B C C B A C D D B A D C A D A
25 D C A C A B A D D D B B C C D A A C B B B B B D
26 B D C B C C D B B D B A B B B D A B C B A B C B
27 B D A A D C C B A C C D C B D B A C C B D B C B
28 D C A B C B D A A C B D C B A A D D D C A C B D
29 B B D D A B D A B A A D D C B A D B C C B D D B
30 A C B D B C A A D D C A C C D A B D C A B C D B
31 A C B A D A B A B C C A D B C C B D A D D A B D
32 B B C C D A C C A D B D D A A D C B B A D B C D
33 B C D D B D C A B C B A B B C D C C A D B D A B
34 C C D A B B C D B C A D A C D C B D C D C D D D
35 B A A B A C B A B B B C C D D B D D A A A C A C
36 D A C D A D B A D B A A A B C A A A D A B C B A
37 B B D A C D A B A B D A C C C A A C A D C C C C
38 C C A D B C A B A D D A A A A A B A B A B A B D
39 D B A A D C A D C A C C B B B B A A C B A D D B
40 C B D A A C A A C D C C D D B B D D B B D A D A
41 C B A B A B A B D C B C B A C D A A C B C C C A
42 C A C B D A A D C B C B B D A B A D B C C A C D
43 C B C B A D B C A C B B A A D D C D D B A B D C
44 B C C C C D C C D D A B A B D C A C D C D D A A
45 D A A B C C C B A A C B A A D C C D D D A A B C
46 A A D B C A C C C D D D C A A C A D B B A A D A
47 A A C D C A A C A D B B C D B B D C B B D D C C
48 C D B B A D A D B A A D D D B A C B C C B D A C
49 A D C A D D B C A A B B D D D C B D C D C A A C
50 C A D A D A C C A A D A D D D C B A D B A B B D
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓