Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Khảo sát trẻ cuối năm 2014 - 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Xuân Hồng
Ngày gửi: 20h:19' 03-05-2015
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẪU GIÁO VẠN LƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM TRẺ MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI
Năm học: 2014 - 2015

Họ và tên trẻ: ……………………………………………………
Ngày sinh:………………… …; Học lớp:…… Trường Mẫu giáo Vạn Lương

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

NỘI DUNG BÀI TẬP
ĐẠT
CHƯA ĐẠT
GHI CHÚ

1. Cháu hãy chỉ những trang phục mùa hè, mùa đông? (Tranh 1) (10 điểm).
2. Cháu hãy chỉ, gọi tên các phương tiện giao thông. (10 điểm).
3. Cháu hãy bò dích dắc qua 4 chướng ngại vật.
(10 điểm).
4. Cháu hãy chỉ và gọi tên các hình đã học. (10 điểm).
5. Cháu so sánh chiều cao 2 đối tượng. (10 điểm).
6. Cháu hãy đọc 1 bài thơ theo ý thích. (10 điểm).
7. Cháu hãy hát 1 bài hát cháu thích. (10 điểm).
8. Cháu hãy chỉ hành vi đúng sai của con người đối với môi trường. (Tranh 2) (10 điểm).
9. Cháu hãy kể tên một số lễ hội trong năm (Qua trò chuyện, tranh ảnh). (10 điểm).
10. Cháu hãy nhìn vào tranh và gọi tên nhân vật trong tranh. (10 điểm).
Tổng cộng

Xếp loại: ……………………….………
Ghi chú: Từ 50 điểm trở lên và không có câu nào dưới 3 điểm: Xếp loại Đạt yêu cầu.
Dưới 50 điểm: Xếp loại Chưa đạt yêu cầu.
Vạn Lương, ngày tháng 5 năm 2015
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 1 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 2 HIỆU TRƯỞNG
BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM
TRẺ MẪU GIÁO 3 TUỔI
(Dành cho giáo viên khảo sát)

Tổng số điểm: 100 điểm, mỗi câu đúng 10 điểm

1. Cháu hãy chỉ những trang phục mùa hè, mùa đông? (Tranh 1) (10 điểm).
- Trả lời đúng 1 trang phục: 2 điểm (5 trang phục: 10 điểm)

Chỉ và gọi tên các phương tiện giao thông. (10 điểm).
- Gọi tên đúng mỗi phương tiện giao thông: 2 điểm (4PTGT: 8 điểm)
- Chỉ đúng phương tiện giao thông theo yêu cầu của cô: 2 điểm

3. Cháu hãy bò dích dắc qua 4 chướng ngại vật.
(10 điểm).
- Thực hiện đúng kỹ thuật bò dích dắc qua 4 chướng nại vật: 8 điểm
Cụ thể:
+ Bò dích dắc không bỏ qua chướng ngại vật: 6 điểm
+ Bò dích dắc không chạm vào chướng ngại vật 2 điểm
+ Bò bỏ qua 1 chướng ngại vật trừ 2 điểm
- Bò một cách tự tin: 2 điểm

4.Cháu hãy chỉ và gọi tên các hình đã học. (10 điểm).
Chỉ và gọi tên đúng các hình 2 điểm (3 hình: 6 điểm)
Chỉ đúng tên hình theo yêu cầu: 4 điểm (Trả lời sai một hình trừ 1 điểm)

5. Cháu so sánh chiều cao 2 đối tượng. (10 điểm).
- Trả lời đúng mỗi đối tượng 4 điểm (2 đối tượng: 8 điểm)
- Trả lời đúng không cần gợi ý của giáo viên: 2 điểm

6. Cháu hãy đọc 1 bài thơ theo ý thích. (10 điểm).
- Đọc thuộc : 8 điểm
- Đọc tự tin: 2 điểm

7. Cháu hãy hát 1 bài hát mà cháu thích nhất.(10 đ)
- Trẻ thuộc và hát đúng lời: 8 điểm
- Mạnh dạn, tự tin: 2 điểm

8. Cháu hãy chỉ hành vi đúng sai của con người đối với môi trường. (10 điểm).
- Trả lời đúng mỗi hành vi: 2 điểm (4 hành vi: 8 điểm)
- Trả lời đúng mà không cần sự gợi ý của giáo viên: 2 điểm

9. Cháu hãy kể tên một số lễ hội trong năm (Qua trò chuyện, tranh ảnh). (10 điểm).
- Trả lời đúng mỗi lễ hội: 3 điểm (3 lễ hội: 9 điểm)
- Trả lời đúng mà không cần sự gợi ý của giáo viên: 1điểm

10. Cháu hãy nhìn vào tranh và gọi tên nhân vật trong tranh. (10 điểm)
- Chỉ và gọi đúng tên mỗi nhân vật trong tranh: 3 điểm (3 nhân vật: 9 điểm)
- Trả lời tự tin: 1 điểm


MỘT SỐ LƯU Ý
1- Hội đồng
 
Gửi ý kiến