Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

khoa hoc tu nhien 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:02' 26-10-2022
Dung lượng: 126.0 KB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG
TỔ: KHTN
MA TRẬN + BẢN ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
PHÂN MÔN HÓA
1. Khung ma trận và đặc tả đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn Khoa học tự nhiên, lớp 7:
a) Khung ma trận:
- Thời điểm kiểm tra: Tuần 8 của học kỳ I.
- Thời gian làm bài: 90 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 30% trắc nghiệm, 70% tự
luận).
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
+ Phần trắc nghiệm: 1,25 điểm, (gồm 5 câu hỏi: nhận biết: 2 câu, thông hiểu: 2 câu, vận dụng: 1
câu), mỗi câu 0,25 điểm;
+ Phần tự luận: 1.25 điểm (Vận dụng: 1,25 điểm).
Chủ đề

MỨC ĐỘ
Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Trắc
nghiệm

Số câu
trắc
nghiệm

9

10

11

12

3

3

1,5

2

2

1

Trắc
nghiệm

Tự
luận

Trắc
nghiệm

2

3

4

5

6

7

1
(0,25)
1
(0,25)

1
( 0,75)

1
(0,25)

1
(0,5)

1
(0,25)
1
(0,25)

Số câu/Số ý

2

1

2

1

1

5

5

Điểm số

0,5

0,5

0,5

0,75

0,25

1,25

1,25

Tổng số
điểm

0,5 điểm

1,0 điểm

Trắc
Tự
nghiệm luận

1,0 điểm

8

Điểm
số

Số ý
tự
luận

Tự
luận
1
Nguyên tử
(4 tiết)
Nguyên tố
hóa học
(3 tiết)

Tự
luận

Tổng số

Vận dụng cao

2,5 điểm

b) Bảng đặc tả:

Nội dung

Số y
TL/số câu
hỏi TN

Mức độ

Nguyên tử (4 tiết)
Nhận
biết

Thông
hiểu

Yêu cầu cần đạt

TL
(Số
ý)

- Trình bày được mô hình nguyên tử của
Rutherford – Bohr (mô hình sắp xếp electron trong
các lớp vỏ nguyên tử).
- Nêu được khối lượng của một nguyên tử theo
đơn vị quốc tế amu (đơn vị khối lượng nguyên tử).

TN
(Số
câu)

Câu hỏi
TL

số)

1

TN
(câu
số)

C3

– Cấu tạo nguyên tử
1

Nguyên tử

Vận
dụng

– Nêu được khối lượng của một nguyên tử theo
đơn vị quốc tế amu (đơn vị khối lượng nguyên
tử).
- Vẽ mô hình cấu tạo nguyên tử của 20 nguyên tố
đầu trong bảng tuần hoàn.
- Tính được khối lượng nguyên tử theo đơn vị amu

Nguyên tố hóa học(3 tiết)
Nhận
biết

1

1

C1

1,2,3 C2,C6

Trình bày được khái niệm về nguyên tố hóa
học
1

Nguyên tố
hóa học

C4

Thông
hiểu
Vận
dụng

Viết được các kí hiệu hóa học
Sủa lại được kí hiệu hóa học cho đúng

1

1

4,5

C5,
C7

PHÒNG GD- ĐT HUYỆN THANH OAI

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn : KHTN 7

Trường THCS Phương Trung

Năm học 2022-2023; Thời gian : 90 phút

Họ và tên: ……………………………...............................Lớp: 7…..
Điểm

Nhận xét của giáo viên

I.Phần trắc nghiệm (3,0 điểm):Chọn đáp án đúng

Câu 1 (TH): Số electron tối đa ở lớp electron thứ nhất là:
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 8.

Câu 2 (VD): Nguyên tử X có 9 electron, lớp ngoài cùng nguyên tử X có số
electron là:
A. 1.

B. 2.

C. 7.

D. 8.

Câu 3 (NB): Nguyên tử trung hòa về điện, vì trong nguyên tử có:
A. số p = số e.

B. số p= số n.

C. số n= số e.

D. số p= n= e.

Câu 4 (NB): Điền từ thích hợp vào ông trống: Số …là số đặc trưng của một
nguyên tố hóa học:
A. số proton.

B. số neutron.

C. số electron.

D. số n và e.

Câu 5 (TH): Ký hiệu hóa học của Aluminium là :
A. al.

B. AL .

II. Phần tự luận (7,0 điểm):

C. Al.

D. aL.

Câu 6 (0,75 điểm): (VD) Vẽ mô hình nguyên tử Sodium ( Na) có p = 11, cho
biết số electron và tính khối lượng nguyên tử Sodium ( biết số neutron bằng 10)?
Câu 7 (0,5 điểm): (VD) Kí hiệu nào sau đây viết sai? Nếu sai hãy sửa lại cho
đúng: H, Li, NA, FE, Ag, Cu.
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - Môn : KHTN
Năm học 2022-2023; Thời gian : 90 phút
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu đúng được 0.25 điểm
Câu

1

2

3

4

5

Đáp
án

B

C

A

A

C

6

7

8

9

10

11

12

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu

Đáp án

Biểu điểm

0,25
6

- Vẽ được mô hình nguyên tử
- Số electron= số proton = 11

0,25

- khối lượng nguyên tử Sodium= số proton + số neutron = 11+
10= 21
5

0,25

- Kí hiệu viết sai: NA, FE.

0,25

- Sửa lại : NA -> Na ; FE -> Fe

0,25
 
Gửi ý kiến