Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Khoa học tự nhiên 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Nhât
Ngày gửi: 07h:29' 03-11-2022
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 315
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM GIŨA KÌ I

PHÒNG GD – ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG THCS MỸ THỦY

Năm học 2022-2023
MÔN KHTN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề I

A. TRẮC NGHIỆM: 4,0 điểm
Câu 1: Một nguyên tử có 10 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Ro-dopho-Bo, số lớp electron của nguyên tử đó là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 2: Số electron tối đa ở lớp thứ nhất là
A. 1.
B. 2
C. 6
D. 8
Câu 3: Kí hiệu của 3 hạt neutron, proton, electron lần lượt là: 
  A. n, p, e .
B. e, p, n 
C. n, e, p 
D. p, n , e
Câu 4: Trong một nguyên tử có số proton bằng 5, số electron trong các lớp của vỏ nguyên
tử, viết từ lớp trong ra lớp ngoài, lần lượt là
A. 1,8,2. 
B. 2,3
C. 2,8,1. 
D. 3,2.
Câu 5. Tốc độ chuyển động cho biết
A. Sự nhanh, chậm của chuyển động
B. Đơn vị độ dài và đơn vị thời gian
C. Quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian
D. Chuyển động nào có quãng đường đi được dài hơn
Câu 6. Đơn vị của tốc độ là
A. h/m
B. h/km
C. m/s
D. s/t
Câu 7. Tốc độ của vật là
A. Quãng đường vật đi được trong 1s.
B. Thời gian vật đi hết quãng đường 1m.
C. Quãng đường vật đi được.
D. Thời gian vật đi hết quãng đường.
Câu 8. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo của tốc độ
A. m/h
B. km/s
C. m/s
D. s/t
Câu 9. Công thức tính tốc độ là
A. v = s.t.
B. v=t/s
C. v=s/t
D. v= s/t2.
Câu 10: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò quan trọng đối với
A. sự chuyển hóa của sinh vật.
B. sự biến đổi các chất.
C. sự trao đổi năng lượng.
D. sự sống của sinh vật
Câu 11: Trong tế bào của hầu hết các sinh vật nhân thực, quá trình hô hấp xảy ra trong
loại bào quan nào?
A. Không bào.
B. Lục lạp.
C. Ti thể.
D. Nhân tế bào.
Câu 12 : Sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường sống
là nhờ có quá trình nào?

A. Trao đổi chất và sinh sản.
B. Quá trình chuyển hóa năng lượng.
C. Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
D. Quá trình trao đổi chất và cảm ứng.
Câu 13: Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là
A. nước, hàm lượng khí carbon dioxide; hàm lượng khí oxygen.
B. nước, hàm lượng khí carbon dioxide; ánh sáng, nhiệt độ.
C. nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng.
D. nước, hàm lượng khí oxygen, , nhiệt độ.
Câu 14. Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:
A. Oxi, nước và năng lượng
B. Nước, đường và năng lượng
C. Nước, khí cacbonic và đường
D. Khí cacbonic, đường và năng lượng.
Câu 15: Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là
A. rễ cây.
B. thân cây.
C. lá cây.
D. hoa.
Câu 16: Sản phẩm của quang hợp là
A. nước, khí carbon dioxide.
B. glucose, khí carbon dioxide.
C. khí oxygen, glucose.
D. glucose, nước.
B. TỰ LUẬN: 6,0 điểm
Câu 17. (1,0 điểm): Bảng dưới đây mô tả chuyển động của một ô tô trong 4 h.
Thời gian (h)

1

2

3

4

Quãng đường (km)

60

120

180

240

Hãy vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của chuyển động trên?
Câu 18. (1,0 điểm): Quãng đường từ nhà bạn An đến trường dài 6km. Bạn An đi học từ
nhà đến trường; nửa quảng đường đầu bạn đi với tốc độ 15km/h, nửa quảng đường còn lại
bạn đi với tốc độ 12km/h. Tính tốc trung bình trên cả quảng đường từ nhà đến trường của
bạn An?
Câu 19. (1,5 điểm): Vận dụng phương pháp tìm hiểu tự nhiên, em hãy tìm hiểu về hiện
tượng lũ lụt và đề xuất các biện pháp phòng chống hiện tượng trên?
Câu 20. (0,5 điểm)  Viết phương trình hô hấp tế bào.
Câu 21. (1,0 điểm)  Sau khi thu hoạch các loại hạt (ngô, thóc, đậu, lạc,...), cần thực hiện
biện pháp nào để bảo quản? Vì sao để bảo quản các loại hạt giống, nên đựng trong chum,
vại, thùng mà không nên đựng trong bao tải (cói hoặc vải)?
Câu 22. (1,0 điểm)  Tại sao ở các thành phố và nơi đông dân cư sinh sống lại cần trồng
nhiều cây xanh?
---Hết---

ĐỀ KIỂM GIŨA KÌ I

PHÒNG GD – ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG THCS MỸ THỦY

Năm học 2022-2023
MÔN KHTN 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Đề II

A. TRẮC NGHIỆM: 4,0 điểm
Câu 1: Một nguyên tử có 11 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Ro-dopho-Bo, số lớp electron của nguyên tử đó là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 2: Số electron tối đa ở lớp thứ hai là
A. 1.
B. 2
C. 6
D. 8
Câu 3: Kí hiệu của 3 hạt proton, neutron, electron lần lượt là: 
  A. n, p, e .
B. e, p, n 
C. n, e, p 
D. p, n , e
Câu 4: Trong một nguyên tử có số proton bằng 7, số electron trong các lớp của vỏ nguyên
tử, viết từ lớp trong ra lớp ngoài, lần lượt là
A. 1,8,2. 
B. 2,3
C. 2,5. 
D. 3,2.
Câu 5. Tốc độ chuyển động cho biết
A. Chuyển động nào có quãng đường đi được dài hơn
B. Đơn vị độ dài và đơn vị thời gian
C. Quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian
D. Sự nhanh, chậm của chuyển động
Câu 6. Đơn vị của tốc độ là
A. m/s
B. h/km
C. h/m
D. s/t
Câu 7. Tốc độ của vật là
A. Thời gian vật đi hết quãng đường 1m.
B. Quãng đường vật đi được trong 1s.
C. Quãng đường vật đi được.
D. Thời gian vật đi hết quãng đường.
Câu 8. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo của tốc độ
A. s/t
B. km/s
C. m/s
D. m/h
Câu 9. Công thức tính tốc độ là
A. v = s.t.
B. v=t/s
C. v= s/t2
D. v=s/t .
Câu 10: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò quan trọng đối với
A. sự chuyển hóa của sinh vật.
B. sự biến đổi các chất.
C. sự sống của sinh vật
D.sự trao đổi năng lượng.
Câu 11: Trong tế bào của hầu hết các sinh vật nhân thực, quá trình hô hấp xảy ra trong
loại bào quan nào?
A. Ti thể.
B. Lục lạp.
C. Không bào.
D. Nhân tế bào.

Câu 12 : Sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường sống
là nhờ có quá trình nào?
A.Trao đổi chất và sinh sản.
B. Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
C.Quá trình chuyển hóa năng lượng.
D.Quá trình trao đổi chất và cảm ứng.
Câu 13: Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là
A.nước, hàm lượng khí carbon dioxide; hàm lượng khí oxygen.
B. nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng.
C. nước, hàm lượng khí carbon dioxide; ánh sáng, nhiệt độ.
D.nước, hàm lượng khí oxygen, , nhiệt độ.
Câu 14. Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:
A. Nước, khí cacbonic và đường
B. Khí cacbonic, đường và năng lượng.
C. Oxi, nước và năng lượng
D. Nước, đường và năng lượng
Câu 15: Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là
A. rễ cây.
B. thân cây.
C. hoa.
D. lá cây.
Câu 16: Sản phẩm của quang hợp là
A. nước, khí carbon dioxide.
B. glucose, khí carbon dioxide.
C. glucose, nước.
D. khí oxygen, glucose.
B. TỰ LUẬN: 6,0 điểm
Câu 17. (1,0 điểm): Bảng dưới đây mô tả chuyển động của một mô tô trong 4 h.
Thời gian (h)

1

2

3

4

Quãng đường (km)

40

80

120

160

Hãy vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của chuyển động trên?
Câu 18. (1,0 điểm): Quãng đường từ nhà bạn Bình đến trường dài 4km. Bạn Bình đi học
từ nhà đến trường; nửa quảng đường đầu bạn đi với tốc độ 10km/h, nửa quảng đường còn
lại bạn đi với tốc độ 8km/h. Tính tốc trung bình trên cả quảng đường từ nhà đến trường
của bạn Bình?
Câu 19. (1,5 điểm): Vận dụng phương pháp tìm hiểu tự nhiên nêu các bước tìm hiểu khả
năng hòa tan của một số chất rắn muối ăn, đường, đá vôi (dạng bột) trong nước?
Câu 20. (0,5 điểm)  Viết phương trình quang hợp ở thực vật?
Câu 21. (1,0 điểm)  Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp? Tại sao trồng cây đúng
thời vụ và mật độ?
Câu 22. (1,0 điểm)  Tại sao trong nhiều siêu thị, rau tươi được đóng gói trong túi nylon
có đục lỗ và để trong ngăn mát, trong khi khoai tây, cà rốt lại không cần bảo quản như
vậy?
---Hết---
 
Gửi ý kiến