Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Khung-KHTC-truong-Tieu-hoc-Module 3 CBQL

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoa Minh
Ngày gửi: 22h:03' 30-06-2021
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
GIỚI THIỆU KHUNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC……………….Độclập – Tự do – Hạnhphúc
Số: /KHTC ……..ngày…..tháng….năm 2020

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG
NĂM 2021
 
   I.Căn cứ xây dựng kế hoạch
   II. Mục đích xây dựng kế hoạch
III. Đặc điểm tình hìnhnhàtrường
IV. Nhiệm vụ của nhà trường
      1. Nhiệm vụ trọng tâm
      2. Nhiệm vụ cụ thể
   V. Mục tiêu kế hoạch
  1. Mục tiêu chung
   2. Mục tiêu cụ thể
Đơn vị: 1000 đồng, %

STT
CHI TIẾT
Thực hiện năm 2019
Năm 2020
Dự toán năm 2021
Tỷ lệ (%)
Dự toán
Ước thực hiệnA
B
1
2
3
4


I
Tổng nguồn tài chính của đơn vị


1
Thu sự nghiệp, dịch vụ


2
Nguồn thu phí được để lại


3
Nguồn NSNN


4
Nguồn thu hợp pháp khác


II
Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị


1
Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ


1.1
Chi tiền lương


1.2
Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý


1.3
Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định


1.4
Chi khác theo quy định


1.5
Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy định


2
Chi từ nguồn thu phí được để lại


2.1
Kinh phí thường xuyên


2.2
Kinh phí không thường xuyên


3
Chi từ nguồn NSNN


4
Chi từ nguồn thu hợp pháp khác   VI. Biệnphápthựchiện
VII. Kiến nghị
   VIII. Phụ lục (nếu có)

           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                             NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 
Gửi ý kiến