Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh Hân (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:02' 09-10-2017
Dung lượng: 190.5 KB
Số lượt tải: 616
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số và giải tích 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
(20 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 137

Họ và tên:..................................................................... Lớp: .............................


Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Đáp ánCâu 1: Tất cả các nghiệm của phương trình sinx + cosx = 0 là:
A. B. C. D. 
Câu 2: Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm
A. B. C. D. 
Câu 3: Hàng ngày mực nước của con kênh lên, xuống theo thủy triều. Độ sâu h(m) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t(giờ, 0) trong một ngày được tính bởi công thức
h = 3.cos. Hỏi trong một ngày có mấy thời điểm mực nước của con kênh đạt độ sâu lớn nhất ?
A. 2. B. 1. C. 4 D. 3.
Câu 4: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình: m.sinx +cosx = có nghiệm?
A. m B. C. m D. m
Câu 5: Số nghiệm của phương trình trên khoảng là
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 6: Tất cả các nghiệm của phương trình cos2x – sinx cosx = 0 là:
A. B. 
C. D. 
Câu 7: Tất cả các nghiệm của phương trình: sin2x + sin2x – 3cos2x = 1 là
A. x = , B. 
C. x = D. x =
Câu 8: Hàm số y =sin2x là hàm số tuần hoàn với chu kỳ?
A. T = 2 B. T = C. T = 4 D. T = 
Câu 9: Điều kiện xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 10: Phương trình có số nghiệm thuộc đoạn là:
A. B. C. D. 
Câu 11: Nghiệm của phương trình lượng giác: thõa điều kiện là:
A. B. C. D. 
Câu 12: Điều kiện xác định của hàm số y = cotx là:
A. B. C. D. 
Câu 13: Điều kiện xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 14: Giá trị lớn nhất của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 15: Giá trị lớn nhất của hàm số là:
A. 1 B. C. 5 D. 3
Câu 16: Phương trình có số nghiệm thuộc khoảng là:
A. B. C. D. 
Câu 17: Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 18: Tất cả các nghiệm của phương trình 2sin(4x –) – 1 = 0 là:
A. B. 
C. D. 
Câu 19: Phương trình lượng giác: có nghiệm là:
A. B. C. D. Vô nghiệm
Câu 20: Phương trình lượng giác: có nghiệm là:
A. B. C. D. 

-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------


 
Gửi ý kiến