Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Kiểm tra 1 tiết

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Thoan
  Ngày gửi: 07h:49' 14-03-2018
  Dung lượng: 15.2 KB
  Số lượt tải: 84
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY ANH
  KIỂM TRA 1 TIẾT- SINH HỌC 10

  Họ và tên………………. ………………………Lớp………………. Điểm số đạt được: ….
  Chọn 1 đáp án đúng bằng cách khoanh vào A, B, C hoặc D.
  Câu 1. Chu kỳ tế bào bao gồm các pha theo trình tự
  A. G1, G2, S, nguyên phân. B. G1, S, G2, nguyên phân.
  C. S, G1, G2, nguyên phân. D. G2, G1, S, nguyên phân.
  Câu 2. Sự kiện nào dưới đây không xẩy ra trong các kì nguyên phân?
  A. nhân đôi ADN. B. phân ly các nhiễm sắc tử chị em. C. tạo thoi phân bào. D. tách đôi trung thể.
  Câu 3. Trong chu kỳ tế bào, ADN và NST nhân đôi ở pha
  A. G1. B. G2. C. S. D. nguyên phân
  Câu 4. Ở người, loại tế bào chỉ tồn tại ở pha G1 mà không bao giờ phân chia là
  A. tế bào cơ tim. B. hồng cầu. C. bạch cầu. D. tế bào thần kinh.
  Câu 5. Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc dần xuất hiện ở kỳ
  A. đầu. B. giữa. C. sau. D. cuối .
  Câu 6. Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc bắt đầu xuất hiện ở
  A. kì trung gian. B. kì đầu. C. kì giữa. D. kì sau.
  Câu 7. Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cực đại ở kỳ
  A. đầu. B. giữa . C. sau. D. cuối.
  Câu 8. Số NST trong tế bào ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân là
  A. n NST đơn. B. n NST kép. C. 2n NST đơn. D. 2n NST kép.
  Câu 9. Số NST trong tế bào ở kỳ sau của quá trình nguyên phân là
  A. 2n NST đơn. B. 2n NST kép. C. 4n NST đơn. D. 4n NST kép.
  Câu 10. Số NST trong một tế bào ở kỳ cuối quá trình nguyên phân là
  A. n NST đơn. B. 2n NST đơn. C. n NST kép. D. 2n NST kép.
  Câu 11. Một tế bào có bộ NST 2n = 20, thực hiện nguyên phân 1 số lần tạo tế bào con có bộ NST với số lượng là
  A. 20. B. 10. C. 5. D. 40.
  Câu 12. Một tế bào nguyên phân 1 số lần tạo 64 tế bào con. Số lần nguyên phân của tế bào này là
  A. 4. B. 6. C. 5. D. 64.
  Câu 13. Ba tế bào nguyên phân với số lần như nhau tạo ra 96 tế bào con. Số lần nguyên phân của mỗi tế bào là
  A. 2. B. 4. C. 5. D. 32.
  Câu 14. Có 3 tế bào, tế bào 1 nguyên phân 2 lần, tế bào 2 nguyên phân 3 lần, tế bào 3 nguyên phân 4 lần. Tổng số tế bào được tạo ra là
  A. 14. B. 28. C. 32. D. 64.
  Câu 15. Tại tế bào, ATP chủ yếu được sinh ra trong giai đoạn
  A. quá trình đường phân. B. chuỗi truyền điện tử
  C. chu trình Crep. D. chu trình Canvin.
  Câu 16. Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn tạo ra nhiều ATP nhất là
  A. đường phân. B. trung gian .
  C. chu trình Crep. D. chuỗi truyền electron hô hấp.
  Câu 17. Chất nhận điện tử cuối cùng của chuỗi truyền điện tử trong sự photphorin hoá oxi hoá là
  A. Oxi. B. Nước. C. Pyruvat. D. ADP.
  Câu 18. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở
  A. chất nền của lục lạp. B.chất nền của ti thể.
  C. màng tilacôit của lục lạp. D. màng ti thể.
  Câu 19. Trong pha sáng của quang hợp năng lượng ánh sáng có tác dụng
  A. kích thích điện tử của diệp lục ra khỏi quỹ đạo.
  B. quang phân li nước tạo các điện tử thay thế các điện
   
  Gửi ý kiến

  Hãy thử nhiều lựa chọn khác