Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Huỳnh Phong Dinh
Ngày gửi: 19h:00' 02-04-2018
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 698
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nguyễn Trung Trực

Họ và tên: .......................................

Lớp : 6A......
Thứ.... ngày.... tháng ... năm 2016
Bài kiểm tra 45 phút (4A)
Môn Tiếng Anh 6 - Tuần 32
Tổ CM
Hiệu trưởng

I. Read the passage and check True (T) or False (F). (2ps)

Minh likes walking. On the weekend, he often goes walking in the mountains. He usually goes with two friends. Minh and his friends always wear strong boots and warm clothes. They always take food and water and a camping stove. Sometimes, they camp overnight.

T
F


1. Minh likes walking.
2. Minh never goes walking on the weekend.
3. He often goes walking in the mountain.
4. He usually goes with his family.
5. They always wear strong boots and warm clothes.
6. They don`t take food.
7. They never take a camping stove.
8. They sometimes camp overnight.
II. Complete the dialogue. (2ps)

Lan: What are you going to do this summer vacation?
Liz: I am going to (9) ........................... Da Nang.
Lan: (10) ......................................... are you going to stay?
Liz: I am going to stay (11) ........................... 4 days.
Lan: (12) ........................... are you going to stay?
Liz: I am going to (13) ........................... in a hotel.
Lan: (14) ........................... are you going to do there?
Liz: I (15) ........................... going to visit Cham Museum and Hoi An ancient town.
I am going (16) ........................... visit some of my friends as well.

III. Complete the sentences with the correct form of these verbs. (2ps)

17. He (play) ........................... video games now.
18. She (do) ........................... aerobic every day.
19. We (play) ........................... tennis at the moment.
20. He usually (go) ........................... swimming.
21. I (watch) ........................... TV every evening.
22. Why don`t we (go) ........................... fishing?
23. What about (play) ........................... volleyball?
24. What ........................... he (want) ........................... to do?

IV. Reorder words to match sentences. (2ps)

25. Why don`t / go / we / camping ?
( ............................................................................................................................... .
26. What / you / to / are / going / do ?
( ............................................................................................................................... .
27. What / Ba / do / does / when / it`s hot ?
( ............................................................................................................................... .
28. What `s/ the / like / the weather/ summer / in ?
( ............................................................................................................................... .
29. Lan / jogging / goes / a week/ twice.
( ............................................................................................................................... .
30. What / you / like / weather / do ?
( ............................................................................................................................... .
31. What / you / do / do / in your / free time ?
( ............................................................................................................................... .
32. Which / they / do / sports / play ?
( ............................................................................................................................... .

V. Listen and complete the dialogue. (2ps)

Ba : What are we going to do in the vacation?
Lan: Let`s go (33).................................. .
Nam: We don`t have a tent.
What about going to (34)..................................?
Nga: I don`t want to (35).................................. to Hue.
Why don`t we go to Huong Pagoda?
Ba: That`s a (36).................................. idea.
(37).................................. are we going to travel?
Lan: Let`s (38).................................. there.
Nam: No. It`s too far.
What about going by (39)..................................?
Nga: No. It`s too (40).................................. .
Ba: Let`s go by minibus.
Nam: Yes. Good idea.THE ENDTrường THCS Nguyễn Trung Trực

Họ và tên: .......................................

Lớp : 6A......
Thứ.... ngày.... tháng ... năm 2016
Bài kiểm tra 45 phút (4B)
Môn Tiếng Anh 6 - Tuần 32
Tổ CM
Hiệu trưởng

I. Read the passage and check True (T) or False (F). (2ps)

Minh likes walking. On the weekend,
 
Gửi ý kiến